Staroslovanská Divinka priblíži históriu významného hradiska