Poľské korunovačné klenoty začínajú púť na hrad Ľubovňa