Pozastavenie sa pri umení a živote vo verejnom priestore 3