Polícia zrušila oddelenie pre vyšetrovanie deliktov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva