Dokument o Katarínke v STV2 na Veľkonočnú nedeľu, repríza na Veľkonočný pondelok