Obnova chrámu sv. Jakuba pokračovala vlani opravou svätyne