V Holandsku verejnosť zaplatila reštaurovanie obrazu Napoleona