Reštaurovanie historickej kniznej vazby a disperzia