V barokovej mestskej pokladnici objavili malý poklad