Prestavba Kamenného námestia sa odsúva

Pre nevysporiadané majetkovo-právne vz?ahy sa mení termín za?iatku prestavby Kamenného námestia v Bratislave, nie je však známe na kedy. Pod?a PR manažéra spolo?nosti Lordship však rekonštrukcia námestia ohrozená nie je a projekt zastavený nebude.

Bratislava, 5. februára 2007 (SITA) – Rekonštrukcia Kamenného námestia v Bratislave, ktorá sa mala za?a? v máji alebo júni tohto roka, sa posúva na iný termín, ten však v sú?asnosti nie je ešte známy. Ako pre agentúru SITA uviedol PR manažér pre spolo?nos? Lordship ?uboš Jurík, dôvodom zmeny je nevysporiadanie všetkých majetkovo-právnych vz?ahov. Spolo?nos? taktiež ešte nepodala žiados? o stavebné povolenie, ke?že sa stále riešia aj záležitosti podmie?ujúce jej podanie. “Rekonštrukcia Kamenného námestia však nie je ohrozená. Už sa ve?mi ve?a urobilo, projekt je už ?aleko rozbehnutý, takže by bolo proti logike, keby ho spolo?nos? teraz zastavila. A k tomu s projektom súhlasí aj primátor Andrej ?urkovský, ktorému sa zdá sympatický a bude ho vraj podporova?,” povedal Jurík.


Ako ?alej uviedol, v projekte aj po stretnutí s bratislavským primátorom nastali nejaké zmeny prevažne v detailoch, ve?mi ve?ké rozdiely oproti predchádzajúcemu návrhu však zaznamenané neboli. Pod?a Juríka sa uvažuje aj o verejnej diskusii s architektami, k výsledkom tohto stretnutia by sa mohli následne ob?ania vyjadri?. Zatia? je to však iba v rovine úvah. Verejná diskusia priamo s ob?anmi sa pod?a Juríka zatia? neplánuje. Ako dodal, rokovania s firmami, ktoré sa postarajú o búranie všetkých budov na tomto území, sa už uskuto?nili, v sú?asnosti by sa malo rokova? so stavebnými firmami.


Sú?as?ou zrekonštruovaného Kamenného námestia budú dva hotely smerom od Rajskej ulice, polyfunk?ná budova od Špitálskej ulice a nová budova obchodného domu Tesco od Dunajskej ulice. Zo strany od Námestia SNP nebude žiadna budova, tu bude vstup do komplexu a oboch peších promenád, ktoré budú prekryté sklenenou gu?ou so skleníkovou záhradou s výh?adom na Bratislavu. V štvorpodlažných podzemných parkoviskách bude môc? parkova? okolo 2 000 áut. Sú?as?ou komplexu budú aj obchody, kaviarne, reštaurácie, športové priestory ?i multikino. Uvažuje sa vraj aj o vybudovaní kongresového strediska Európskej únie. Rekonštrukcia by mala stá? okolo 7,2 miliardy korún, nie je však vylú?ené, že sa celková suma vyšplhá až na 10 miliárd korún.


(SITA, hl; nr)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Opravia Starú radnicu a Aponyiho palác

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) – S rekonštrukčnými prácami na budovách Starej radnice a Aponyiho paláca v Bratislave začne mestská organizácia Paming najskôr v druhej polovici budúceho roku. Agentúru SITA o tom informovala vedúca inžinierskych činností Pamingu Zdenka Turzíková. “Opraviť by sa mala strecha Starej radnice zo strany Hlavného námestia a fasády vo vnútri radničného námestia,” povedala Turzíková.