Predkladacia správa o dostavbe cirkevneho gymnazia v B. Štiavnici

Na zaklade bodu B.1. uznesenia vlady c. 430 zo 16. maja 2001 sa na
Ministerstve kultury SR 13. juna 2001 uskutocnilo rokovanie zodpovednych
predstavitelov ministerstva kultury, ministerstva skolstva, ministerstva
financii a Rimsko-katolickeho farskeho uradu v Banskej Stiavnici. Na
rokovani sa preskumali moznosti zainteresovanych stran spolufinancovat II.
etapu rekonstrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Stiavnici pre potreby
Cirkevneho gymnazia vo vyske 22 046 850,- Sk.Zastupcovia uvedenych rezortov spolu s investorom skonstatovali, ze
nedisponuju nijakymi mimorozpoctovymi zdrojmi ani rezervou, z ktorej by
mohli financne podporit dokoncenie nakladnej rekonstrukcie byvalej
jezuitskej rezidencie v Banskej Stiavnici pre potreby Cirkevneho gymnazia a
miestnej kultury.

Vzhladom na to, ze v danom pripade ide o zalezitost celospolocenskeho
vyznamu (riesenie zachrany a vhodneho vyuzitia kulturnej pamiatky
mimoriadneho vyznamu situovanej v centre lokality, zapisanej do Zoznamu
svetoveho dedicstva UNESCO; rozvoj stredoskolskeho vzdelavania a cirkevneho
skolstva osobitne, o ktory je v danom regione mimoriadny zaujem; rozvoj
kultury mesta a sirokeho okolia prostrednictvom obnovy a spristupnenia
byvalej divadelnej saly vytvorenej v priestore nadvoria byvalej rezidencie
jezuitov; riziko znehodnotenia znacnych, doteraz vynalozenych verejnych
prostriedkov), minister kultury 26. oktobra 2001 osobne prerokoval s
ministerkou financii moznosti hladat ine verejne zdroje financovania
rekonstrukcie. Ministerka financii potvrdila predchadzajuce stanovisko
svojich zastupcov, v zmysle ktoreho nie je mozne v roku 2001 dokoncit
rekonstrukciu Cirkevneho gymnazia zo ziadnych prostriedkov statneho
rozpoctu.

Informacia o rieseni financovania II. etapy rekonstrukcie pamiatkovej
budovy v Banskej Stiavnici pre potreby Cirkevneho gymnazia

Historicka budova byvalej rezidencie Spolocnosti Jezisovej v Banskej
Stiavnici, ktora pochadza z druhej polovice 18. storocia, je chranenou
kulturnou pamiatkou. Od druhej polovice dvadsiateho storocia sluzila ako
miestne kino a kulturno-osvetove stredisko. V ramci restitucii cirkevneho
majetku sa vratila rimskokatolickej cirkvi. K rekonstrukcii tejto pamiatky
pre potreby Cirkevneho gymnazia v Banskej Stiavnici jej terajsi spravca a
majitel Rimskokatolicky farsky urad v Banskej Stiavnici pristupil na
zaklade konzultacii so zastupcami Ministerstva financii SR a ich prislubu,
ze financovanie akcie bude mozne z kapitoly Vseobecnej pokladnicnej spravy.
Ministerstvo financii SR skutocne na zaklade ziadosti investora na pripravu
a realizaciu I. etapy rekonstrukcie z tejto kapitoly uvolnilo v roku 1999
kapitalove prostriedky vo vyske 25 milionov Sk a prislubilo dalsiu pomoc zo
strany statu pri dokonceni tohto celospolocensky vyznamneho zameru.

Ked investor v auguste 2000 poziadal o poskytnutie dalsich prostriedkov,
potrebnych na dokoncenie rekonstrukcie v roku 2001, dostal v januari 2001 z
Ministerstva financii SR zamietavu odpoved z dôvodu “vycerpania financnych
prostriedkov ziskanych v zmysle zakona SNR c. 194/1990 Zb. o loteriach a
inych podobnych hrach” s tym, ze ziadost zostava nadalej v evidencii a podla
plnenia prijmov v tejto oblasti sa bude posudzovat v roku 2001.

V decembri 2000 sa po prvykrat investor na zaklade prijatia u predsedu vlady
Mikulasa Dzurindu obratil so svojou ziadostou o poskytnutie financnej pomoci
z vytazku loterii aj na Ministerstvo kultury SR. Tuto ziadost nasledne
pisomne podporil aj predseda vlady.

Ministerstvo kultury spolu s ministerstvom skolstva pripravilo iniciativny
material, v ramci ktoreho navrhlo hladat moznosti financovania rekonstrukcie
spolu s Ministerstvom financii SR. Vlada SR material schvalila uznesenim c.
430 zo 16. maja 2001. Rokovanie v zmysle ulohy z bodu B.1. uznesenia
“navrhnut s kompetentnymi zastupcami Rimskokatolickej cirkvi spôsob
financovania II. etapy rekonstrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Stiavnici
pre potreby Cirkevneho gymnazia vo vyske 22 046 850,- Sk” bolo neuspesne,
pretoze zastupcovia vsetkych rezortov a investora skonstatovali, ze v roku
2001 nedisponuju nijakymi mimorozpoctovymi zdrojmi ani rezervou, z ktorych
by mohli financne podporit dokoncenie nakladnej rekonstrukcie.

Vzhladom na to, ze nebolo v silach rezortov kultury a skolstva ani investora
vyriesit problematiku dofinancovania akcie v ramci svojich rozpoctov,
Ministerstvo kultury SR navrhlo opätovne prerokovanie tejto otazky na urovni
ministerky financii a ministra kultury. Ministerka financii na stretnuti s
ministrom kultury 26. oktobra 2001 opätovne potvrdila predchadzajuce
stanovisko svojich zastupcov o tom, ze v roku 2001 nebude mozne ukoncenie
rekonstrukcie Cirkevneho gymnazia financne zabezpecit z verejnych
prostriedkov.

V roku 2001 boli v ramci rekonstrukcie budovy buduceho Cirkevneho gymnazia
dokoncene prace z I. etapy a ostatne prace suvisiace s realizaciou II.
etapy boli investorom z nedostatku dalsich prostriedkov pozastavene. V
pripade, ze nebude mozne v pracach pokracovat, hrozi, ze doposial vynalozene
verejne prostriedky na tuto akciu celospolocenskeho vyznamu budu
znehodnotene.

V suvislosti s uvedenymi skutocnostami Ministerstvo kultury SR navrhuje
hladat riesenie so zainteresovanym investorom, Ministerstvom skolstva SR a
mestom Banska Stiavnica.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Mestské pamiatkové rezervácie SR

1. Banská Bystrica – pamiatková rezervácia (PR) vyhlásená uznesením Povereníctva kultúry SR č. 16 118/1955, 18. 5. 1955, Úradný vestník, čiastka 53/1955, úprava hraníc PR – nariadenie vlády SR č. 108/2004

2. B. Štiavnica – PR vyhlásená uznesením vlády ČSR z 11. 7. 1950 na základe návrhu Povereníctva kultúry SR, nepublikov., hranice PR nariad. vlády SR č. 280/2000 Z. z. 9. 8. 2000

Cirkev a pamiatky

Katolícka cirkev požaduje, aby financovanie údržby a opráv kultúrnych pamiatok, charity a cirkevného školstva bolo vyňaté z pripravovaného zákona o financovaní cirkví. Po dnešnom rokovaní s vicepremiérom Pálom Csákym a ministerkou financií Brigitou Schmögnerovou to povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) František Tondra.

Podpíšu slovensko-maďarskú dohodu o pamiatkovej starostlivosti

BRATISLAVA 13. novembra 2001 (SITA) – Medzirezortnú dohodu o spolupráci v oblasti pamiatkovej starostlivosti na rok 2001 podpíše vo štvrtok v Budapešti minister kultúry Milan Kňažko a minister kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky (MKD MR) Zoltán Rockenbauer. Ako na dnešnej tlačovej besede uviedla riaditeľka odboru pamiatkovej starostlivosti MK SR Viera Mocková, cieľom dohody je záchrana konkrétnych kultúrnych pamiatok na území Slovenska, ktoré vyjadrujú spoločnú kultúrnu identitu SR a MR. Jej obsahom je finančná podpora 10 projektov rekonštrukcie kultúrnych pamiatok. Slovenská strana na tento účel v tomto roku vyčlenila takmer 4,6 milióna korún a maďarská strana 18,8 milióna forintov, čo je v prepočte 3,14 milióna korún.