Potápanie včera a dnes

Obnova.sk Fotografia

Autor výstavy Peter Ferdinandy, (je to jeho už 12 výstava) pôvodom z Revúcej, pôsobí už niekoľko desiatok rokov ako inštruktor potápania s tromi hviezdami C.M.A.S.- v Zväz potápačov Slovenska, kde sa v rámci východného Slovenska podieľa na výcviku potápačov. Patrí medzi inštruktorov s najvyššou potápačskou kvalifikáciou na Slovensku. Posledné roky pôsobí ako vedúci Potápačského centra ZPS – Vega Lubeník. Za roky svojej činnosti sa zúčastnil na výchove niekoľkých stoviek potápačov.Jeho zatiaľ najrozsiahlejšie výstavy, ktoré postupne za uplynulé roky v múzeách, v Košiciach, v Brezne, Tatranskej Lomnici, Spišskej Novej Vsi a v Levoči, doteraz inštaloval, predstavujú zbierku potápačskej techniky používanej pri výcviku potápačov, či už v bývalom Zväzarme alebo v armáde bývalej ČSSR, ktorú autor zozbieral za roky svojej činnosti, prípadne získal pre túto výstavu vďaka svojmu záujmu a dobrým stykom v potápačskej verejnosti doma i v zahraničí.

Obnova.sk Fotografia

Vďaka tomu si dovoľuje prezentovať zatiaľ najväčšiu výstavu takéhoto typu na Slovensku, pokrývajúcu bežne používanú potápačskú techniku v priebehu uplynulých rokov a dneška, ale i niektoré rarity, ktoré sa pri potápačskom výcviku na Slovensku bežne nevyskytovali.
Samotná výstava je rozdelená do niekoľkých tematických celkov predstavujúcich kompletnú výstroj potápačov z jednotlivých období, či už klasicky zásobovaných vzduchom z hladiny hadicami, počínajúc rokom 1964, až po potápačov s dýchacími prístrojmi umožňujúcimi nezávislý pohyb pod vodou s vlastnou zásobou vzduchu v tlakových fľašiach, až po výstroj dnešných potápačov.

Obnova.sk Fotografia

Ďalej tu je predstavená pomerne veľká zbierka učebníc a kníh so zameraním na potápanie, z knižnice autora. Tematicky samostatná časť týkajúca sa fotografovania pod vodou, sa prezentuje dobovými a súčastnými fotografiami spod vody, ako aj amatérsky zhotovenými vodotesnými boxami pre fotoaparáty od rôznych konštruktérov. Samozrejme sú vystavené i potápačské doplnky – nože, hĺbkomery, hodinky a ukážky vývoja potápačských počítačov. Sú tu vystavené aj rôzne dýchacie automatiky, umožňujúce samostatný pobyt pod vodou, ako aj iné pomôcky, umožňujúce pohyb a orientáciu potápača. Vystavovaná je i snáď najrozsiahlejšia zbierka potápačských tlakových fliaš na zásoby vzduchu pod vodou, počnúc prvými používanými v bývalom Československu, až po dnešné.
Výstava samozrejme nedokáže obsiahnuť a pokryť celý vývoj potápania u nás, no v kocke ukazuje to najzaujímavejšie, čo sa u nás pri potápaní používalo a používa dnes.
Zároveň v priebehu výstavy sú premietané videosnímky, ktoré boli v uplynulých rokoch prezentované na Medzinárodnom festivale potápačských filmov vo Vysokých Tatrách.

Obnova.sk Fotografia

Výstava sa bude nachádzať v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v dňoch od 18. januára do 15. februára 2005.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výstavu fyzikálnych pomôcok dnes otvoria v priestoroch STU

BRATISLAVA/KOŠICE 12. februára 2004 (SITA) – Výstavu fyzikálnych pomôcok s názvom Fyzika v škole včera, dnes a zajtra otvoria dnes o 14:00 v priestoroch Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach. Výstava je spojená s demonštráciou fyzikálnych pokusov, doplnená premietaním filmov z fyziky, prezentáciou CD, vhodná pre školské kolektívy. Hlavným zámerom realizátorov výstavy je vzbudiť a podporiť záujem školskej mládeže o štúdium vedného odboru fyzika, a to prostredníctvom názorných ukážok vývoja výučby fyziky od začiatku 20. storočia až po dnešok.

SBM – Zlato a zlatokopi

(do 15. septembra)
V piatok 28. mája sa v priestoroch Informačného centra Geopark konala vernisáž výstavy Zlato a zlatokopi. Zaujímavá výstava, ktorú pripravili Slovenské banské múzeum a Slovenská asociácia zlatokopov prezentuje množstvo zaujímavých fotografií z rôznych zlatokopeckých podujatí.

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Od 3. novembra do 3. decembra 2010 sa v Bratislave uskutoční výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12. Predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou na našom území. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Písomnosti sú prezentované podľa tematických okruhov vzhľadom na ich uplatnenie v cirkevnej i mimocirkevnej sfére.