Podnik označuje významné objekty lesníckej histórie

Štátny podnik Lesy SR začal označovať parky, osady, budovy, pomníky, múzeá, technické zariadenia, cintoríny a iné objekty, ktoré vstúpili niečím zaujímavým do lesníckej histórie Slovenska, názvom “Významné lesnícke miesto”. Ako dnes agentúru SITA informoval hovorca š.p. Lesy SR Peter Gogola, sieť lesníckych pozoruhodností sa dnes rozrástla o nové lokality, tentokrát na Zemplíne. Jej súčasťou sa stal rodný dom významného lesníka profesora Stolinu v Sobranciach, pozostatky lesníckej školy a park v Remetských Hámroch, ako aj poľovnícky kaštieľ na Morskom Oku. Vo všetkých lokalitách boli odhalené štýlové tabule so zaujímavou grafikou a informačným textom v slovenčine a v angličtine.

“K myšlienke postupného označovania významných lesníckych miest nás inšpirovalo poznanie, že mnohé pozoruhodné lokality, ktoré spoluvytvárali históriu Slovenska, sú našim občanom takmer neznáme. Je to škoda, lebo aj v tomto smere máme byť na čo hrdí,” povedal generálny riaditeľ š.p. Lesy SR Jozef Minďáš.

Doposiaľ boli do siete významných lesníckych miest oficiálne zaradené vzácne poľovnícke sochy Alojza Štrobla, park a kaštieľ v Topoľčiankach a partizánska základňa v Nízkych Tatrách nad Pohronským Bukovcom. Ešte v novembri k nim pribudne starobylá lesnícka osada a unikátny lesnícky cintorín na Čiernom Váhu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kostol ako urbanistický fenomén slovenského vidieka

Ivan Gojdič “… nežne krášli každý rozjasaný štít do výšok volajúcich chmúrnych turní, čo ticho strážia naše rodné valaly, umlčia všetok ľudský nárek vzpurný, i dávne hriechy, ktoré k nebu volali.”
Michal Chuda
Šťastím môžeme nazvať skutočnosť, že na Slovensku ešte máme toľko sídiel – dedín či osád s historickými, novšími alebo úplne novými kostolmi vsadenými do zástavby, ktorá ešte stále nesie nemalé urbanistické kvalitatívne znaky (napriek ich rýchlemu úbytku), a že na rozhraní tisícročí – v roku Veľkého jubilea môžeme konštatovať: je tu čo poznávať, je tu čo chrániť pre ďalšie storočia, ktoré budú tejto krajine dopriate.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Sochár Jozef Damko

Margaréta Horváthová a Ondrej Pöss

Koniec 19. a  prvé desaťročia 20. storočia sú v  dejinách Slovenska príznačné početnými osobnosťami kultúry a umenia, ktorých talent sa rozvinul mimo Slovenska. Ich tvorba zvyčajne neobohacuje naše múzeá, galérie ani verejné priestranstvá…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.