Župný dom v Nitre

Budova bývalého župného domu je ako chránená národná kultúrna pamiatka súčasťou a svojou polohou vlastne i vstupnou bránou mestskej pamiatkovej rezervácie „Horné mesto“. Je to neskorobaroková palácová stavba z 18. storočia neskôr prestavaná v secesnom slohu, začiatko 20. storočia. Budova je štvorkrídlová, na hlavnom priečelí trojpodlažná, rozšírená prístavbou s podjazdom, ktorá siaha až k Hornému Palánku (je pozostatkom protitureckého opevnenia). Priečelie fasády je zdobené a v strede nad hlavných vstupom do budovy je umiestnený erb bývalej Nitrianskej župy.

Na budove je umiestnená pamätná tabuľa na počesť spisovateľa a básnika, národného umelca Janka Jesenského, ktorý tu v rokoch  1923-1927  pôsobil vo funkcii nitrianskeho župana. Na nároží budovy je osadená pamätná tabuľa s reliéfom Dr. Ľudovíta Ďuriša, nitrianskeho rodáka a bývalého riaditeľa Slovenskej filharmónie. Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom národnej kultúrnej pamiatky.

Župný dom je sídlom aj výstavným priestorom Nitrianskej galérie od roku 1965. V palácovej budove sú umiestnené aj reprezentačné priestory Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a sídlo Predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

História a vývoj: 

Palácová budova bola postavená v 18. storočí, jedná sa o barokovú stavbu, ktorá bola postavená pravdepodobne na starších základoch. Začiatkom 17. storočia pozostávala len z dvoch miestností. V rokoch 1774 – 1776 došlo k jej rozšíreniu. Po rozdelení biskupskej a župnej právomoci v roku 1777 dalo župné zhromaždenie postaviť nové, reprezentačné sídlo správy nitrianskeho regiónu, ktoré tu vykonávalo svoju činnosť viac ako dve storočia. História dnešnej podoby župného domu siaha do rokov 1784 – 1823, kedy bola stavba realizovaná a neskôr doplnená o vyššie podlažia východného i západného traktu. Táto neobaroková prestavba z roku 1874 sa uskutočnila pod vedením architekta Edöna Dümmerlinga. Posledná architektonická úprava v duchu secesie z rokov 1905 – 1908, podľa projektu V. Czíglera a pod dozorom nitrianskeho staviteľa J. Tomascheka, obohatila celkový ráz budovy o nové výtvarné riešenie. Dodnes zachované prvky secesného tvaroslovia, viditeľné na fasádach i v interiéri, sú znateľným dokumentom o uplatnení tohto dekoratívneho slohu v našom meste. Budova župného domu bola s menšími prestávkami od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1929 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. Po územnosprávnej reorganizácii jej priestory využívali miestne štátne orgány a organizácie. V roku 1983 bola budova prevedená do majetku i správy nitrianskej galérie, ktorá sa stala jej hlavným užívateľom. Vyvýšenina, nachádzajúca sa v priamom susedstve východného traktu budovy, slúžila v 17. storočí ako obranný val v období tureckých vojen. V tejto časti, nazývanej Horný Palánok, je umiestnená i galerijná záhrada. V minulosti tu boli organizované rôzne kultúrne podujatia, večery pri fontáne, koncerty, výstavy v exteriéri i letná čitáreň pre verejnosť. V rokoch 1990 – 1997 boli v areáli bývalého župného domu uskutočnené štyri sezónne archeologické výskumy. Výsledkom boli viaceré pozoruhodné nálezy (zvyšky stredovekých architektúr, najmä brána murovanej kamennej hradby z konca 11. storočia, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej), ktoré prispeli významnou mierou k objasneniu archeologickej situácie v tejto časti mesta.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Obnova severného krídla so zrkadlovou sálou sa realizuje s prestávkami od roku 1993. Rýchlejšiemu postupu rekonštrukčných prác bránili rôzne kontroly krajského pamiatkového úradu ako aj chýbajúce financie. V projekte obnovy objektu sa vychádzalo zo zachovaných historických plánov a fotodokumentácií, historickú podobu si zachovajú tak nábytky ako aj stavebný sloh budovy. Interiér Župného domu by mal vyzerať tak, ako na začiatku minulého storočia. Prevládajúcim materiálom je tmavé drevo. Na prízemí vznikla rokovacia sála, na poschodí bude koncertná sála a banketová miestnosť s výstupom na terasu, predsieň, šatne a sociálne zariadenia. Rekonštrukčné práce na bočnej fasáde Župného domu prebiehali v roku 2008. Rekonštrukciu si nutne vyžiadal aj podjazd s podchodom, ktorý vedie zo Župného námestia na Nitriansky hrad. Stropný oblúk podjazdu bol v zlom stave, vypadávali z neho tehly nakoľko bol zničený prejazdom nákladných vozidiel. Podjazd nevyhovuje výškovým normám, je potrebné znížiť cestu tak, aby sa vytvoril 4,5-metrový výškový priestor. Problémom však je, že podchod síce patrí Nitrianskemu kraju, ale cesta pod ním mestu Nitra. Uvedená skutočnosť je v súčasnosti v štádiu riešenia. Práce na obnove severného krídla historickej budovy spoločne s bývalou zrkadlovou sálou, sa blížia do finále. Finišuje sa na prácach v interiéri, do užívania má byť stavba odovzdaná v apríli 2011.

Číslo UZPF: 
1486
Index PÚSR: 
0
Ulica: 
Župné námestie
Číslo - orientačné: 
3
Obec: 
Nitra
Iné názvy: 
Mestský palác
Poloha: 
Vstup do mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto”.
Prístup: 
Zo Župného námestia, kde sa nachádza parkovisko.
Správca: 
Chránený celok: 
Informačné zdroje: 

Umiestnenie

Nitra

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Župný dom v Nitre

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.