Synagóga v Nitre

Logo pamiatky

Synagóga je vzácnou architektonickou pamiatkou mesta, zapísanou v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok SR. Nachádza sa v pamiatkovej zóne a v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie. Je jedinou dochovanou synagógou z pôvodných troch, ktoré stáli na území mesta Nitry.

Budova synagógy je ukážkou eklektickej sakrálnej stavby, napodobňujúcej byzantskú a orientálnu architektúru. Inšpirácia orientálnymi slohmi dodáva tomuto objektu atraktívny architektonický výraz. Stavba má centrálny štvorcový pôdorys, na južnej strane rozšírený o polygonálny rizalit. Pôvodný hlavný vstup bol situovaný na južnom priečelí orientovanom do ulice. Má dekoratívne vstupné dvere s bohatým ozdobným kovaním a dekoratívne kovanou kľučkou. Fasády sú členené plochými glazovanými tehlami kombinovanými s omietkou, ktorá je zdobená výtvarnými detailmi čerpajúcimi námety z orientálnej architektúry. Je ukončená centrálnou kupolou s polygonálnym plášťom a nárožnými kupolami. Interiér synagógy tvorí štvorcový sieňový priestor otvorený do kupole dosadajúcej na štyri piliere, ktoré súčasne podopierajú poschodovú emporu, prístupnú z troch strán točitým schodiskom. Emporu uzatvára vyrezávaný parapet s motívom slepej arkády. Uprostred východnej steny centrálneho priestoru synagógy je architektonicky stvárnená archa.

Zrekonštruovaná synagóga bola slávnostne otvorená 3. júla 2003.
Budova Synagógy výraznou mierou obohacuje systém kultúrnych inštitúcií v Nitre a slúži predovšetkým ako koncertná a výstavná sieň. Jej otvorením sa vytvoril vzácny priestor pre realizáciu komorných koncertov v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta, divadelných predstavení , literárnych večerov, výstav ap.
Spolu s celoslovenskou expozíciou holokaustu, ktorá bola otvorená 8. 9. 2005, sa stal tento objekt lákadlom nielen pre Nitranov, ale aj turistov z celého Slovenska i zo zahraničia.

[mailpoet_form id="1"]