Malý seminár v Nitre

Logo pamiatky

Palácová stavba v historizujúcom slohu, postavená v rokoch 1876 – 1884 zásluhou biskupa A. Roškoványiho podľa projektu K. Mayera. Je to dvojpodlažná budova postavená v tvare “U” na staršom základe. Vstupný portál zdôraznený balkónom a dvoma nosnými stĺpmi. Pod vstupnou bránou do objektu sa nachádzajú dva erby. Vpravo erb biskupa Palugyaya, zakladateľa inštitúcie kňazského seminára a vľavo erb biskupa Roškoványiho. Tieto erby s nápismi zdôrazňujú poslanie budovy, ktoré sa do dnešných čias nezmenilo. Budova naďalej slúži ako Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre Rímsko-katolíckej Cyrilo – Metodskej Bohosloveckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.