Jakabov palác, Košice

História a vývoj: 

Romantický palác na rohu Mlynskej a Štefánikovej ulice pre seba postavil staviteľ a majiteľ tehelne Peter Jakab (1834-1903) podľa projektu svojich synov Árpáda (1861-1927) a Gejzu (1863-1915). Zabudované do neho boli aj kamenné prvky, ktoré získali ako vyradené z Dómu sv. Alžbety, keď dodávali stavebný materiál na jeho prestavbu. Výstavba paláca bola dokončená roku 1899.
Jakabovci boli jeho vlastníkmi do roku 1908, keď sa najstarší Petrov syn Arpád Jakab odsťahoval do Budapešti. Palác predal Hugovi Barkányimu.
Po druhej svetovej vojne palác prešiel do majetku mesta. V apríli až máji 1945 tam pár dní sídlil prezident obnovenej Česko-Slovenskej republiky Edvard Beneš.
Po roku 1989 si na palác uplatnila reštitučný nárok Barkányiho dcéra Katarína Póšová. Súd v roku 1996 rozhodol, že patrí do dedičstva po Barkányiovcoch, ale o tri roky naopak rozhodol, že nepatrí a v roku 2001 zasa, že patrí. Mesto rozsudok napadlo. V roku 2005 súd rozhodol, že vlastníkom paláca je mesto, ale údajná majiteľka sa proti rozhodnutiu odvolala. Medzičasom zomrela a súd musel hľadať jej dedičov.
V rokoch 1992 – 2000 v budove sídlila Britská rada (British Council). V dôsledku neujasnených vlastníckych vzťahov bol potom Jakabov palác mimo prevádzky. O opravy a nevyhnutnú údržbu sa staralo mesto Košice.
V decembri 2010 Odvolací senát Krajského súdu potvrdil rozsudok, ktorým Okresný súd Košice I rozhodol, že výlučným vlastníkom pozemkov a stavby Jakabovho paláca je mesto Košice.

Číslo UZPF: 
3504
Ulica: 
Mlynská
Číslo - orientačné: 
30
Obec: 
Košice 1
Iné názvy: 
Jakab Palota
Chránený celok: 

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Jakabov palác, Košice

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.