Hrádok v Medziankach

Logo pamiatky

Fortifikačný systém medzianskeho hrádku tvorí pravidelná lichobežníková kamenná architektúra (36 x 13-14 m). V juhovýchodnej časti je umiestnená obytná veža (14 x 11,6 m) s obvodovým murivom dosahujúcim hrúbku až 330 cm. Oproti obytnej veži, v severnom nároží stála vstupná veža (8,5 x 8 m). Zo severozápadnej vonkajšej strany veže bola situovaná vstupná časť ostenia portálu na prvom poschodí, kam sa vystupovalo dreveným rebríkom. Pravdepodobne existovalo drevené premostenie ponad priekopu k bráne v palisádovom opevnení. V severovýchodnej časti hrádku sa nachádza kruhová cisterna (vnútorný priemer 280 cm), zasekaná do skalného podložia a omietnutá tvrdou vápencovou maltou. Architektúru hrádku dotvára obvodové opevnenie, ktorého hrúbka dosahuje 270 cm, čo umožňuje predpokladať na opevnení ochodzu, pomocou ktorej sa komunikovalo na úrovni prvého poschodia do obidvoch veží. Do fortifikačného systému hrádku patrí i valové opevnenie s priľahlou priekopou. Predpokladá sa, že val niesol palisádový plot, pretože sám o sebe, nemohol v plnej miere zabezpečovať obrannú funkciu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.