Organizácie, firmy a remeselníci

Logo Názov Adresa
Logo pamiatky Národný Trust n.o.
Logo pamiatky Pro futuro hradu Čičva
Sedliská
Sedliská
Logo pamiatky Ekocentrum SOSNA
Logo pamiatky Rooomix - vyskladať svoj vlastný štýl
Logo pamiatky Slamene domy .sk - Ekovesnice o.s.
Logo pamiatky Spoločnosť pre pamiatky
A. Kmeťa 12
Banská Štiavnica
Logo pamiatky Academia Istropolitana Nova (AINova)
Logo pamiatky o.z. Nový dvor Brhlovce
Logo pamiatky Slovenské národné múzeum - Sídelná budova SNM
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
Logo pamiatky Slovenská faleristická spoločnosť
Logo pamiatky Obnova s.r.o.
Andreja Kmeťa 12
Banská Štiavnica
Logo pamiatky Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Nám. M. Tompu 5
979 01 Rimavská Sobota
Logo pamiatky design factory
Bottova 2
Bratislava
Logo pamiatky Miro Čársky
Rudnayovo nám. 2
Bratislava
Logo pamiatky OZ Hrad Tematín
Haanova 4
Bratislava
Logo pamiatky Historicko - Astronomická Spoločnosť
Skala 668/3
019 01 Ilava
Logo pamiatky Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť
Martin
Logo pamiatky Občianské Združenie Mudrochov Mlyn
Dechtice 259
Dechtice
Logo pamiatky Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
902 01 Pezinok
Logo pamiatky Mestské múzeum v Senci
Nám. 1. mája 4
903 01 Senec
Logo pamiatky Spoločnosť Ježišova (jezuiti)
Panská 11
814 99 Bratislava
Logo pamiatky Galéria mesta Bratislavy Mirbachov palác
Františkánske nám. 11
Bratislava
Logo pamiatky Galéria mesta Bratislavy Pálffyho palác
Panská 19
Bratislava
Logo pamiatky Združenie na záchranu hradu Revište
Kukučínova 4
Modra
Logo pamiatky Ing. Arch. Lišaník Július (Železná čižma)
Radničné námestie 13
Banská Štiavnica
Logo pamiatky Atlantis Science Center
Logo pamiatky Fakulta architektúry STU BA
Námestie slobody 19.
Bratislava
Logo pamiatky Fakulta architektúry STU BA - pracovisko B. Štiavnica
Radničné námestie 2
Banská Štiavnica
Logo pamiatky Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
Žilina
Logo pamiatky Pamiatkový úrad SR, centrála
Cesta na Červený most 6
Bratislava
Logo pamiatky Spolok Banskej Štiavnice ‘91
Starozamocká 5
Banská Štiavnica
Logo pamiatky Národní památkový ústav ČR, centrála
Valdštejnské nám. 3
Praha 1
Logo pamiatky STOP - Společnost pro technologie ochrany památek
Valdštejnské náměstí 3
Praha
Logo pamiatky Slovenské banské múzeum - Kammerhof
Kammerhofská 2
Banská Štiavnica
Logo pamiatky Slovenské banské múzeum - Starý zámok
Starozámocká 10
Banská Štiavnica
Logo pamiatky Dazbogovi vnuci
Logo pamiatky Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 44/c
Bratislava
Logo pamiatky Nadácia SPP
Kozia 11
Bratislava
Logo pamiatky Ing. Norbert Synčák - Tradičné Feng Shui
Štefánikova 4
Nitra
Logo pamiatky Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Logo pamiatky Združenie Kamenná veža
Lúčka 124
082 71 Lúčka
Logo pamiatky KATARÍNKA
Šándorova 8
Bratislava
Logo pamiatky Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra
Logo pamiatky Slovenské národné múzeum - Múzeum M. R. Štefánika
Košariská
906 15 Košariská
Logo pamiatky Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova 2
907 01 Myjava
Logo pamiatky I&P Slovakia, a.s.
Apponyiovský kaštieľ
Oponice č. 271
Logo pamiatky Tatranský okrášľovací spolok
Starý Smokovec 38
Vysoké Tatry
Logo pamiatky Apponyiho múzeum v Oponiciach
Malý renesančný kaštieľ
Oponice č. 133
Logo pamiatky Slovenská republika
Logo pamiatky SPŠ S. Mikovíniho odb. Reštaurovanie
Akademická 13
Banská Štiavnica

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.