SPŠ S. Mikovíniho odb. Reštaurovanie

Študijný odbor KONZERVÁTORSKÉ A REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE so zameraním na kameň, omietky, nástenné maľby keramiku a porcelán bol na našej škole (SPŠ Samela Mikovíniho, Banská Štiavnica) otvorený v roku 1996. V roku 2002 ho v záujme skvalitnenia výučby a v rámci inovácie jej obsahu nahradil odbor KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO so zameraním na omietky a štukovú výzdobu. V blízkej budúcnosti plánujeme ponuku študijných možností rozšíriť o zamerania na ďalšie materiálové skupiny.

 Predpokladom pre štúdium a prácu v odbore konzervátorstva a reštaurátorstva historických remeselných a výtvarných diel sú osobnostné vlastnosti ako svedomitosť, dôslednosť, presnosť, precíznosť, vnímavosť pre detaily, trpezlivosť a vytrvalosť, schopnosť priestorovej, výtvarnej a technickej predstavivosti, zmysel pre prácu s materiálom, schopnosť sebadisciplíny pri podriadení sa charakteru konzervovaného alebo reštaurovaného artefaktu a príslušným metodickým usmerneniam, ktoré majú prednosť pred vlastným výtvarným názorom.V priebehu štúdia musia žiaci zvládnuť výtvarné, technické, prírodovedné aj humanitné disciplíny. Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch je podstatná časť vyučovacích hodín venovaná odborným predmetom:

-teoretickým (dejiny výtvarnej kultúry, technológia remeselného spracovania, konzervácie a reštaurovania jednotlivých materiálov, ochrana pamiatok),

-teoreticko-praktickým (technické kreslenie, základy fotografovania), výtvarným (kreslenie a modelovanie, výtvarná príprava) a najviac času

-odbornej praxi (štukatérske práce, techniky historických omietok, v informatívnej rovine ručné opracovanie kameňa, techniky nástennej maľby, postupy konzervovania a reštaurovania vrátane spracovania príslušnej dokumentácie).

 Štúdium je orientované na historické artefakty: - ich poznanie z hľadiska materiálového, technologického, konštrukčného, funkčného a estetického (štýl, výtvarná kompozícia konkrétneho diela, kompozícia vo vzťahu k súvisiacemu celku a pod.), - poznanie príčin a následkov ich poškodzovania, poznanie vhodných a nevhodných technologických postupov a materiálov, ktoré sa používali a používajú pri konzervovaní a reštaurovaní, zvládnutie základných zručností pri ich aplikácii, - spracovanie dokumentácie konzervačného alebo reštaurátorského zásahu, - schopnosť tvarového doplnenia poškodených historických artefaktov, - použitie reprodukčných techník pre zhotovenie kópií.

 Základom pre konzervátorskú alebo reštaurátorskú prácu je zvládnutie historických remeselno-výtvarných techník, ktoré však možno využiť aj na zhotovenie novej architektonickej dekorácie.

Umiestnenie

Akademická 13
Banská Štiavnica
Slovensko
48° 27' 36.6624" N, 18° 53' 52.7316" E
Telefónne číslo 1: 
045-692-23-68
Fax: 
045-692-23-68
Typ organizácie: 
stredná odborná škola
Zriaďovateľ: 
Banskobystrický samosprávny kraj

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

SPŠ S. Mikovíniho odb. Reštaurovanie

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.