Spolok Banskej Štiavnice ‘91

Právny status: Spolok Banskej Štiavnice '91 je občianske združenie, ktoré vzniklo zlúčením Nadácie Banskej Štiavnice '91 s občianskym združením Gradus v roku 1997. Oba pôvodné subjekty boli zaregistrované v roku 1991, zmena názvu bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 16. 10. 1997. V novembri 1999 má 30 riadnych a 14 voľných členov. Poslanie: Realizáciou konkrétnych projektov a workshopov prispievať k procesu fyzickej a morálnej regenerácie mesta v prospech zachovania jeho kultúrneho dedičstva. Ciele: - Aktivizovať vzťah verejnosti k zachovaniu kultúrneho dedičstva, ku kultúrnej kvalite svojho životného prostredia, budovať v obyvateľoch pocit spoluzodpovednosti za vzhľad mesta a stav architektonického dedičstva, - odstraňovať nedostatok vedomostí o kultúrnom dedičstve, jeho hodnotách a ochrane, - usilovať sa o záchranu ohrozených pamiatok a ich opätovné využitie.

Umiestnenie

Starozamocká 5
Banská Štiavnica
Slovensko
Telefónne číslo 1: 
0907-11 62 18
Telefónne číslo 2: 
0903-64 61 18

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Spolok Banskej Štiavnice ‘91

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.