Občianské Združenie Mudrochov Mlyn

Aktivity Občianského Združenia Mudrochov Mlyn, ktoré bolo zaregistrované 8.januára 2010 na Ministerstve vnútra SR, so sídlom v areáli Mudrochovho mlyna v Dechticiach, smerujú k podpore a ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt. Občianske združenie Mudrochov Mlyn je dobrovoľné združenie vlastníkov nehnuteľností mlyna Mudrochov a občanov Slovenskej republiky starších ako 18 rokov v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. a násl. . Občianske združenie Mudrochov Mlyn vystupuje ako samostatný subjekt k iným organizáciám sledujúcim podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Hlavným cieľom Občianskeho Združenia Mudrochov Mlyn (ďalej len „OZ MM“) je záchrana mlyna a priľahlých hospodárskych stavieb pochádzajúce z prelomu 18. a 19. storočia nachádzajúcich sa na Liste vlastníctva č. 223 a LV 2426, Katastrálne územie Dechtice, Okres Trnava, Slovenská republika, získanie statusu národnej kultúrnej pamiatky pre daný objekt, ako aj zachovanie existujúcich artefaktov pre budúce generácie, zriadenie Múzea mlynárstva a tradičných remesiel z Dechtíc a iných oblastí, ako aj zriadenie etnografického múzea. Zachovanie pôvodných stavieb, stavebných postupov a prác pri realizácií obnovy objektu v podpore rozvoja vedy a výskumu primárne v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj šírenie dosiahnutých výsledkov prostredníctvom internetu, prípadne iným vhodným verejným spôsobom.

Predmet činnosti združenia, sledujúc stanovené ciele ochrany a podpory kultúrnych a spoločenských hodnôt bude spočívať najmä:

v zriadení múzea mlynárstva a tradičných remesiel z oblasti Dechtíc a okolia, prípadne iné významné činnosti

 • v podpore vzniku dielní na výrobu tradičnej Habánskej keramiky – typickej pre daný región
 • v podpore originálnych projektov zameraných na remeslá vykonávané v danej oblasti, turizmu, kultúry a spoločenského povedomia
 • v podpore vzdelávania obyvateľov Dechtíc a okolia, najmä zriaďovaním mimoškolských aktivít pre deti a mládež
 • v podpore ďalších aktivít v oblasti vedy a techniky
 • v oboznamovaní verejnosti s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu a ich prezentáciou a popularizáciou vhodnými verejnými prostriedkami.

Predmet činnosti združenia bude ďalej aj:

 • presadzovať záujmy obce, v obytnej časti mlyna po rekonštrukcii vytvoriť etnografické múzeum z histórie Dechtíc a okolia
 • propagovať výsledky svojej činnosti na Slovensku, ako aj v zahraničí
 • vytvárať podmienky pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu v regióne
 • organizovať semináre, konferencie a ďalšie odborné, ako aj laické podujatia s cieľom informovať širokú verejnosť
 • vzdelávať mládež a študentov najmä organizovaním mimoškolských aktivít.

Podporiť občianské združenie 2% daní nájdete na www.mudrochovmlyn.sk

 

Umiestnenie

Mudrochov mlyn
Dechtice 259
Dechtice
Slovensko
48° 33' 7.4988" N, 17° 35' 8.6712" E
Telefónne číslo 1: 
+421 915 239037
Typ organizácie: 
občianské združenie
Zriaďovateľ: 
PhDr. Karol Závodský, Ing. Petra Koníková, Ing. Samuel Závodský

 • Verzia pre tlač
 • Poslať priateľovi
 •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Občianské Združenie Mudrochov Mlyn

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.