Odštartovali Medvešský fotomaratón

Obrázok k článku

Vo Fiľakove včera odštartovali Medvešský fotomaratón. Toto 48-hodinové podujatie je zamerané na poznávanie hodnôt a objavovanie prírodných krás menej známej krajiny – Medvešskej planiny. Táto oblasť tvorí centrálnu časť prvého cezhraničného geoparku na svete Novohrad – Nógrád, zaradeného do siete UNESCO. Do súťaže môžu zasielať autori fotografie, ktoré vznikli počas dvoch dní na jednotlivých miestach Medveša a jeho okolia.

 

Do programu je zahrnuté aj nočné fotenie, v rámci ktorého organizátori osvetlia stredoveké hrady Salgó, Šomoška, Fiľakovo a Hajnáčka za prítomnosti historických skupín v stredovekých kostýmoch. Fotomaratón sa konal po prvýkrát v roku 2013. Vlani sa na ňom zúčastnilo viac ako 300 fotografov.

 

Témou fotografií je v prvom rade krajina Medvešskej planiny, jej krása, geologická rozmanitosť, ale aj vzťah človeka a prírody a život ľudí tohto regiónu. Súťaž je preto rozdelená do troch kategórií: krajina, ľudia a živá príroda. Okrem zrúcanín stredovekých hradov ponúka Medveš aj nevšedné prírodné útvary, ako sú bazaltové bralá, kamenné moria alebo ojedinelý deväťmetrový kamenný čadičový vodopád pod hradom Šomoška.

Obrázok k článku

Hlavnú cenu získa účastník súťaže, ktorého tri najlepšie fotografie získajú od poroty v celkovom hodnotení najviac bodov. V praxi to znamená, že ak chce niekto získať hlavnú cenu, musí zaslať fotografie aspoň do dvoch kategórií. Porota udelí aj zvláštnu cenu pre mládežníckych fotografov do 18 rokov. Najlepšie snímky budú prístupné aj verejnosti na výstave, ktorú organizátori plánujú pripraviť v júli.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…