Odborníci z UK skúmajú 2 700 rokov starú mohylu v Írsku

Obrázok k článku, zdroj: net

Odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa podieľajú na medzinárodnom výskume v archeologickej lokalite Newgrange v Írsku. Newgrange je mohyla z mladšej doby kamennej, ktorej vznik sa odhaduje na obdobie 2 700 rokov pred Kristom a je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Vedci tu robia vysoko presné merania tiažového poľa Zeme, ktorými testujú metódu na možnú detekciu pohrebných komôr a chodieb vo vnútri neolitických mohýl.

„Tieto merania je možné uskutočniť vďaka špičkovej technológii merania zmien v zemskom tiažovom poli pomocou moderných prístrojov, na Slovensku existuje v súčasnosti skupina odborníkov z univerzitného, akademického ako aj súkromného sektora, ktorá sa venuje tomuto zameraniu na svetovej úrovni – pomocou mikrogravimetrických meraní sa napríklad u nás našlo už viacero stredovekých krýpt v interiéroch kostolov,“ uviedol člen tímu Roman Pašteka, vedúci Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK.

Súčasné merania na Newgrange robia odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave s kolegami zo Slovenskej akadémie vied a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako aj s írskymi archeológmi a geofyzikmi. Merania sa robia vďaka finančnej a technickej podpore agentúry VEGA. „Ide o širokú spoluprácu medzi univerzitno-akademickým a súkromným sektorom na medzinárodnej úrovni,“ dodal Pašteka.

„Zapojenie našich odborníkov do medzinárodného výskumu je dôkazom významného vedeckého potenciálu, ktorým Univerzita Komenského disponuje. Teší ma, že aj týmto spôsobom sa Univerzita Komenského dostáva do povedomia nielen svetovej odbornej, ale i laickej verejnosti,“ zhodnotil rektor UK Karol Mičieta.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

O meštianstve v stredoveku a novoveku na Hrade

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) – Meštianska kultúra v stredoveku a novoveku bude témou vedeckého seminára Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Historického múzea Slovenského národného múzea (SNM) v Hudobnej sále Bratislavského hradu v utorok od 09:00 do 13:00. Podujatie je súčasťou cyklu prednášok História na Hrade. Návštevníci sa dozvedia o vzniku miest a meštianstva ako osobitnej spoločenskej vrstvy, o kriminalite v mestách Pentapolitany v 16. storočí, o prešporských patricijoch a ich heraldických znakoch, o každodennosti malokarpatských miest v 17. storočí, či o žobrákoch v Bratislave v 18. storočí. Jednotlivé prednášky doplní obrazová príloha. Vstup na akciu je voľný.

Vo štvrtok v SNM veľtrh Nostalgia Expo 2004

Archívny článok, BRATISLAVA 6. decembra (SITA) – Veľtrh venovaný ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva Slovenska – Nostalgia Expo otvoria vo štvrtok v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave. V poradí 6. ročník veľtrhu umenia sa tak presúva z tradičného miesta konania – Domu umenia po prvýkrát do sídla SNM na Vajanského nábreží.