Koľany

kozany

Drevené kostoly predstavujú dokonalú harmóniu prírody a diela µudového staviteµstva. Sú materiálnym a umeleckým odrazom ąpecifického historického vývoja v oblasti, kde sa prelína východná a západná kultúra.Západné umenie sa v týchto končinách začalo ąíri» od konca trinásteho storočia po príchode francúzskej rehole cistercitov a nemeckých osadníkov. Bardejov s okolím sa stal jedným z najvýchodnejąích bodov západnej kultúry.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.