O slovanskej duši

Titulny obrazok blogu uzivatela: Budislav

O slovanskej duši

1.časť: Duša za života

U Slovanov sa stretávame s tromi výrazmi, ktoré majú rovnaký koreň, a síce dych – duša – duch. Ich príbuznosť je podobná latinskému animus – anima. O samotnom výraze duša sa preto hovorí, že v staroslovanských jazykoch bol odvodený od slova dych. Zatiaľčo za života vytvára spolu s telom jeden celok, po smrti sa rozchádzajú, pričom telo je pochované alebo spopolnené (vracia se do toho, z čoho povstalo) a duša sa vydáva na púť do záhrobnej ríše –Navie.

Duša, keďže má podobu dychu a nie je viditelná, je tažké ju znázorniť. Najčastejšie sa symbolicky objavuje v podobe vtáka (rovnako ako u mnohých iných starodávnych národov): holubice, ak je dobrá, aleebo havrana, pokiaľ je zlá. V tom prípadě sa tiež hovorí o tom, že duša dietaťa v okamžiku počatia zostupuje do zárodku vo vtačej podobe. U niektorých Slovanov duša máva podobu motýla, osy, muchy či včely. Sídlom duše je v živom tele hruď, presnejšie srdce, ale tiež sa hovorí, že oči sú zrkadlom duše, pretože nie každý človek sa dokáže ovládať a neprejaviť svojim pohladom to, čo skutečne cíti, to, čo v svojom srdci nosí. Vystihuje to i osetinské príslovie, ktoré znie: „Človek – to sú oči a srdce.“

Keď už hovoríme o duši za živa, treba určite spomenúť jav zvaný vjedogonja, známy u južnách Slovanov.  Podla ich mienky býva v každom človeku duch zvaný vjedogonja, ktorý pozná veci minulé i budúce. Keď člověk spí, duch z neho vychádza, opatruje jeho majetok a chrání ho pred útokmi cudzích vjedogoňov. Keď človek spí, vraj jednotliví vjedogoni spolu bojujú a ten človek, ktorého duch v boji zahynie sa už viac neprebudí.

V druhej časti si niečo povieme o duši posmrtnej.

Budislav

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Odpovede

  1. Вједогоња је синоним за

    Вједогоња је синоним за вампира.

Comments are closed.