O minulosti Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848

Titulny obrazok blogu uzivatela: uskalienka

Rada by som vám predstavila novú monografiu svojho rodného mesta. Publikácia je pre mňa o to vzácnejšia, že sa osobne poznám s jej autorom, ktorý svojim výskumom zdokumentoval i doposiaľ neznáme stredoveké dejiny Brezovej. Knižku sprevádza precízne spracovaný pramenný aparát spolu s pôvodnými textami z archívov. Autor sa pri popise praveku a z časti i stredoveku opiera o archeológiu. Ďalšie kapitoly sa opierajú o písomné pramene. V knihe je vložená podrobná historická mapa regiónu. Nech sa páči prezentácia knihy v prílohe…

Viac o knihe i autorovi prezrádza aj recenzia Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.:

“Vzťah k rodnému kraju sa dá plnohodnotne vybudovať iba vďaka hlbšiemu poznaniu jeho minulosti. Preto treba privítať každý počin, ktorý vedie k odkrývaniu a prezentácii dedičstva našich predkov. Matúš Valihora sa vďaka neuveriteľnému zanieteniu pustil do náročného štúdia všetkých dostupných prameňov k dejinám Brezovej pod Bradlom. Neuspokojil sa s konštatovaniami obsiahnutými v staršej literatúre, ale poctivo preveroval všetky údaje v origináloch zachovaných v domácich i zahraničných archívoch. Tak sa mu s pomocou historikov a lingvistov podarilo dešifrovať a sprístupniť viaceré doteraz úplne neznáme pramene zo starších i novovekých dejín Brezovej. Odhodlal sa aj k veľmi náročnému sprístupneniu najdôležitejších dokumentov formou kritickej edície, v ktorej pretlmočil do dnešnej slovenčiny dobové pramene písané v latinčine a starej slovenčine. Pritom využíva aj poznámkový aparát, vďaka ktorému čitateľ porozumie aj mnohým odborným z latinčiny prevzaným výrazom i archaizmom obsiahnutým v slovenských textoch 17. a 18. storočia. Posunutie pomyselnej latky ľudského poznania nie je jednoduchou záležitosťou. Rád konštatujem, že v diele Matúša Valihoru je tento posun veľmi zreteľný.”

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články