O minulosti Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848

Titulny obrazok blogu uzivatela: uskalienka

Rada by som vám predstavila novú monografiu svojho rodného mesta. Publikácia je pre mňa o to vzácnejšia, že sa osobne poznám s jej autorom, ktorý svojim výskumom zdokumentoval i doposiaľ neznáme stredoveké dejiny Brezovej. Knižku sprevádza precízne spracovaný pramenný aparát spolu s pôvodnými textami z archívov. Autor sa pri popise praveku a z časti i stredoveku opiera o archeológiu. Ďalšie kapitoly sa opierajú o písomné pramene. V knihe je vložená podrobná historická mapa regiónu. Nech sa páči prezentácia knihy v prílohe…

Viac o knihe i autorovi prezrádza aj recenzia Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.:

“Vzťah k rodnému kraju sa dá plnohodnotne vybudovať iba vďaka hlbšiemu poznaniu jeho minulosti. Preto treba privítať každý počin, ktorý vedie k odkrývaniu a prezentácii dedičstva našich predkov. Matúš Valihora sa vďaka neuveriteľnému zanieteniu pustil do náročného štúdia všetkých dostupných prameňov k dejinám Brezovej pod Bradlom. Neuspokojil sa s konštatovaniami obsiahnutými v staršej literatúre, ale poctivo preveroval všetky údaje v origináloch zachovaných v domácich i zahraničných archívoch. Tak sa mu s pomocou historikov a lingvistov podarilo dešifrovať a sprístupniť viaceré doteraz úplne neznáme pramene zo starších i novovekých dejín Brezovej. Odhodlal sa aj k veľmi náročnému sprístupneniu najdôležitejších dokumentov formou kritickej edície, v ktorej pretlmočil do dnešnej slovenčiny dobové pramene písané v latinčine a starej slovenčine. Pritom využíva aj poznámkový aparát, vďaka ktorému čitateľ porozumie aj mnohým odborným z latinčiny prevzaným výrazom i archaizmom obsiahnutým v slovenských textoch 17. a 18. storočia. Posunutie pomyselnej latky ľudského poznania nie je jednoduchou záležitosťou. Rád konštatujem, že v diele Matúša Valihoru je tento posun veľmi zreteľný.”

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.