Novela Trestného zákona sprísňuje postihy pre detektoristov

Titulny obrazok blogu uzivatela: Orgon

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo a do legislatívneho procesu posunulo novelu Trestného zákona, ktorá sprísňuje tresty pre vykrádačov archeologických lokalít a najmä striktnejšie a podrobnejšie definuje podmienky trestnej zodpovednosti osôb, ktoré vykonávajú nelegálne archeologické výkopy a privlastňujú si nálezy. Podľa doteraz platného znenia § 249 ods. 1 Tr. zák., kto bez povolenia vykonáva archeologický výskum alebo výkopy na území s archeologickými nálezmi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Dnešný stav je teda taký, že orgány činné v trestnom konaní trestne postihujú  iba toho, komu preukážu, že „vykonával archeologický výskum“, alebo „výkopy“. Toto ustanovenie je vo väčšine prípadov nedokázateľné, a nepostihuje najzávažnejší neduh detektorizmu, ktorým je vykrádanie lokalít výhradne za účelom speňaženia nálezov. Keď napr. takíto zlodeji vykradnú a zničia lokalitu a nájdené vzácne (kovové) predmety následne predávajú na burze (ako som mal možnosť vidieť v priamom prenose na burze na Červenom Kameni), stačí im povedať, že nálezy nevykopávali a nevykonávali žiadny archeologický výskum a polícia s tým nič nezmôže. Naviac ustanovenie je veľmi vágne, pretože práve o tých najhorších detektoristoch sa nedá povedať, že vykonávajú výskum, takže vlastne práve oni by pod toto ustanovenie striktne vzaté nemali patriť.

Nové znenie uvedeného paragrafu je formulované nasledovne:

 

㤠249

Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

(1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,
 2. z osobitného motívu,
 3. vo väčšom rozsahu, alebo
 4. hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. v značnom rozsahu, alebo
 2. závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 1. vo veľkom rozsahu,
 2. ako člen nebezpečného zoskupenia,
 3. na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
 4. za krízovej situácie.“.

Po prvé je teda zrejmé, že sa zvyšuje základná trestná sadzba z 1 roka na 2 roky. Oveľa závažnejšou zmenou však je, že sa celkom preformulovala základná skutková podstata, kedy zákonodarca upúšťa od vágnej formulácie o vykonávaní výskumov, ale presne definuje, že trestný čin spácha ten, kto  neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni ale najmä prechováva archeologický nález. Toto ustanovenie teda zrejme umožní účinnejší boj proti spomínaným vykrádačom. Ak takúto činnosť niekto vykonáva za pomoci detektora kovov, zákon dokonca stanovuje trest až na 1-5 rokov.

Na sprísnenú formuláciu však na druhej strane môže doplatiť  skupina detektoristov nadšencov, alebo amatérskych archeológov, ktorých je pravdepodobne oveľa viac ako vyššie spomenutých zlodejov. A to je aj isté negatívum navrhovanej novely, pretože vôbec nerozlišuje uvedené dva druhu detektoristov, pričom závažnosť konania jedných je neporovnateľne vyššia ako tých druhých. 

Orgoň

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1.  
  (1) Kto neoprávnene vyrobí,

   

  (1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak,
  aby bol považovaný za pravý, alebo kto takýto predmet sebe alebo inému zadováži alebo
  prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
   
   
  …som hlúpy laik, ale ak vyrobím predmet kultúrnej hodnoty,  tak je to predmet kultúrnej hodnoty, alebo to čo som vyrobil nieje predmet kultúrnej hodnoty a teda som nevyrobil predmet kultúrnej hodnoty.
  …alebi si kúpim takýto predmet (stanem sa obeťou podvodu) pôjdem do basy
  …prechovávam a ušúľal  som niekoľko desiatok guličiek z hliny, oni sa stašne podobajú na neolitické perly, no pre istotu ich zničím, basa je basa.
  A ešte zieram mince a teraz sa bojím aby medzi nimi neboli neoprávnene vyrobené, alebo archeologické nálezy, lebo do basy sa mi nechce.
   
  V múzeách majú vystavených plno “nepravých” predmetov, za účelom toho aby boli návštevníkmi považované za prave, a že majú kultúrnu hodnotu o to naozaj nepochybujte.
   
  (1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni
  alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje
  archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
   
  No ešte viac sa bojím pretože vlastním pole a traktor. Bisťu bohu, kedy-tedy spustím radlicu nižšie, hlavne pri hlbokej orbe, premiestňujem  archeologické nálezy na meter ďaleko. Minule som našiel v našej záhrade identifikačnú známku pradedkovho poľovnickeho psa z roku 1929 (bol tam pochovaný). Tento archeologický nález som samozrejme našiel s detekčným zariadením. Ešte že som to stihol pred platnosťou zákona, lebo do basy sa mi nechce, a inteligenciu pradedkovho psa Chrudliaka som poznal z rozprávania a z jeho známky sa veľmi teším.
  Verím, že novela nezabudne na ničenie kultúrneho a archeologického dedičstva lyžicou bágra za spolupráce “oprávnených osôb”. 
   
   
   
 2. Nazdar Asomtam, ja len aby

  Nazdar Asomtam, ja len aby ostatní chápali čo si napísal dopním, že cituješ § 249a, ktorý MS navrhuje doplniť za § 249. Musím ale upozorniť, že trochu nesprávne si vysvetľuješ to falšovanie.  Konštrukcia, ktorú použili pri tomto ustanovení je všeobecne používaná pri § upravujúcich falšovanie. Napr.

   

  § 352

              Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky

   

              (1) Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

   

  Na základe takto formulovaného predpisu sa samozrejme nezatvárajú do basy ľudia, ktorí vyrobia kópiu určitej veci, ale iba tí, ktorí ju vyrobia, prechovávajú, predávajú atď.  s úmyslom použiť ich ako pravé. To že si mal taký úmysel Ti samozrejme musia dokázať. To znamená, že keď vyrobím repliku Veľkomoravského šperku (bodaj by som bol taký šikovný) a predávam ju ako repliku, tak je to moje umelecké dielo a v žiadnom prípade som sa nedostal do rozporu so zákonom.  Ale ak ju vyrobím a následne ju budem ponúkať an E-Bay, alebo kdekoľvek inde ako originál a vypýtam si za to príslušnú odmenu (z toho jasne vyplýva ten úmysel použiť ju ako pravú), tak práve vtedy som spáchal uvedený trestný čin. To isté platí aj o tých múzeách – na ne  sa tiež tento § v tom zmysle ako si napísal nevťahuje.

   

  No a k ostatným veciam, to už  sú otázky pre tvorcov zákona – (ja to nie som) Uvidíme, či v Národnej zrade sa tieto ustanovenia dočkajú nejakých zmien.

 3. Zdravým . 
  Mám otázky . 

  Zdravým . 

  Mám otázky . 

  – Zdedil som arch. zbierku ktoru Rozpredavam  a ktrou dedo pravoplatne nadobudol dlhorocnym zbieranim v obdoby ked zakon toto zberatelstvo dovoloval .(cca rok 1960 … ) 

  – Alebo , čo ak som smelinar a nakupujem veci z e-buy … ? snad mozem predavat volne  .. ? 

   

  1. Nuž takto, zástrčka. Ak 

   Nuž takto, zástrčka. Ak  kúpiš tie nálezy cez e-bay a vedel si že sú to arch. nálezy, tak si myslím, že v tom momente ich začínaš neoprávnene prechovávať , čo pod ten § spadá. 

    

   To dedičstvo po dedkovi by Ti ako výhovorka možno prešlo, ale zrejme by Ti to museli potvrdiť aj svedkovia, resp. ak by to bolo oficiálne predmetom dedičstva v notárskom osvedčení. Prípadne by si sa musel volať Janšák, alebo Petrovský Šichman :-)

    

   Každý zákon má isté diery a o Trestnom z dielne MS to platí dvojnásobne. Takže počítom, že teraz na Slovensku sa zrazu zo všetkých vykrádačov stanú dedičia arch. zbierok. Nuž čo, náhoda.

    

    

   1. “Nuž takto, zástrčka. Ak 

    “Nuž takto, zástrčka. Ak  kúpiš tie nálezy cez e-bay a vedel si že sú to arch. nálezy, tak si myslím, že v tom momente ich začínaš neoprávnene prechovávať , čo pod ten § spadá. “

    Nuž takto orgoň ako možem vedieť či sú to archeologické nálazy? Ak je niečo staré neznamená to že je to archeologický nález. Ak by si bol na naozajstnej burze starožitností (nie Slovensko, kde sa predáva par hrdzavých podkov, kedytedy strelka a nedajbože poškodená rímska sponka), ale germánskom svete, vedel by si  si kúpiť haldy, dúfam že pravých vecí. Na jednej burze je viac vecí, ako majú všetky múzeá Slovenska vystavené vo svojích vitrínach. Nemusíš chodiť až tak ďaleko na západ, stačí stovežatá Praha http://youtu.be/EnlNrPVvDNI

    nakúpiš a ideš  na Slovensko (a do basy?)

     

    1. Ak nevieš, že sú to

     Ak nevieš, že sú to archeologické nálezy, tak logicky nemôžeš byť za to trestne stíhaný, pretože si nekonal úmyselne (skutočne sa mi tu nechce rozoberať celá teória trestnej zodpovednosti). Úmysel sa musí dokázať, a práve u tých, ktorí to predávajú či už na burze, alebo cez net a jasne tam napíšu že je to arch. nález taký a taký, vtedy  sa sami prezradia, že vedia o čo ide a nemôžu sa potom tváriť že spadli z mesiaca.

     K burzám – stačilo mi čo som videl nedávno na jednej buzre na SLovensku, mýliš sa že tam majú iba kopu starého železa (boli tam napr. strieborné mince Přemysla Otakara). K dovozu zo zahraničia sa ak dovolíš nebudem vyjadrovať, pretože nemienim dávať vykrádačom návod, ako obísť zákony.  Ako som napísal, naše zákony majú plno dier a vždy bude možnosť ako ich porušiť.

      

      

     1. N Slovensku, slovenskej burze

      N Slovensku, slovenskej burze sa pravdaže predávajú aj cennejšie veci (tržnej hodnoty), no v Mníchove len cenné artefakty. Na slovenské burzy chodí predávať viacero čechov, poliakov, a ak predávajú nálezy, tak pravdepodobne “neslovenské”. Maďari pravidelne predávajú rímske, keltské a stredoveké mince. Za sto-dvesto korún si mnohí navštevníci búrz kúpili stredovekú mincu či rímsku či keltskú mincu, a teraz sa snich stanú trestnezodpovední prechovávači archeologických nálezov?

      Tieto hony na čarodejnice zatemňujú len zlegalizované ničenie archeologických nálezov developermi za súhlasu oprávnenej osoby, priamo pred očami okoloidúcich, lyžicou bágra, a ak sa tá zlomí, tak aj zbíjačkou.

       

 4. zdravím,
   nuž ja osobne nemám

  zdravím,

   nuž ja osobne nemám rád pojem “detektoristi nadšenci” alebo “amatérski archeológovia”; z jednoduchého dôvodu – nikto, kto vyťahuje archeo nálezy zo zeme, neprispieva k ochrane archeo dedičstva. A argumentovať údajnou “neškodnosťou” u tých ľudí, ktorí majú detektorovanie ako hobby, nálezy prechovávajú doma vo vitrínke a vedia o nich akurát tak to, že ide o nejaké staré veci, sa mi zdá scestné. Určite každý z nás cíti, že rozdiel v spôsobenej škode je rozdielny pri masových rabovačkách nálezísk v porovnaní s nedeľnou prechádzkou na miestnom hrade, ale podstata ostáva rovnaká – vyťahuješ zo zeme niečo, čo má potenciálne veľký význam pre poznanie života v minulosti a privlastňuješ si niečo, čo ti nepatrí.

   Keby ste vedeli, aké ťažké boli rokovania, aby sa dosiahlo práve toto ustanovenie novely Trestného zákona, možno by ste boli pokornejší pri vyslovovaní unáhlených súdov, že novela nedostatočne rozlišuje “dobrých” a “zlých” detektoristov. Ja to vidím tak, že pri súčasnej konštelácii ide (minimálne v oblasti legislatívy; prax bude určite zložitejšia) o zásadný krok vpred v boji proti vykrádačom.

   

   Tomáš Michalík

 5. Nerobíte veru dobre chlapci,

  Nerobíte veru dobre chlapci, ženiete to už príliš na hranu. A extrémne akcie vyvolávajú vždy extrémne reakcie. Veľmi pekne účelovo naformulované, musím priznať. “Bez povolenia” ste nahradili pojmom “neoprávnene”. To znamená, že takzvané osoby oprávnené vykonávať archeologický prieskum môžu slobodne behať po lokalite s detektorom aj bez povolenia KPÚ, ako tomu bolo doteraz, dobre som to pochopil?

   

  Formulácia je urobená tak, že na základe nej môžte poslať do basy aj moju starú mamku, keď v záhrade pri okopávaní grulí motykou posunie o meter stredoveký črep.

   

  Môžte zabudnúť, že vám niekto pod hrozbou takéhoto paškvilu bude nosiť niečo do múzea na zdokumentovanie.

   

  Som zvedavý ako Pieta nabonzuje všetkých tých majiteľov súkromných zbierok, od ktorých má fotografie vo svojej poslednej knihe, pretože najnovšie to bude trestný ćin prechovávania archeologického nálezu a on ako správny občan má povinnosť pri nadobudnutí podozrenia, že bol spáchaný trestný čin toto oznámiť príslišným zložkám.

   

  Al Caponeho dostali za daňové podvody. Dostanú nakoniec Zora Kollára do basy za prechovávanie jeho skromnej zbierky? :)

   

  Nikdy v živote som nedal príspevok na detektorweb, ale prisahám, keď vám to v novele prejde národnou radou v takejto podobe tak tam rozbehnem seriál o slovenských lokalitách aj s GPS súradnicami na pokračovanie. Prvý diel sa bude volať : “Ako sme kopali slovanské polozemnice a za chrbtom nám chodili s bronzovými mečmi v batohoch”.

   

  Salut.

  1. Zjavne máte zaručene dobré

   Zjavne máte zaručene dobré informácie. Prosím, konajte v zmysle zákona a nedezintepretujte ho, dobre?

   1. QUI VENTUM SEMINABUNT ET

    QUI VENTUM SEMINABUNT ET TURBINEM METENT.

     

    zbohom. uvidíme sa, až vám tento paškvil prejde a doplatí na to prvý, kto si to nezaslúžil. A potom bude zloba, šéfe.

 6. Orgon, uplne nahodou a pri

  Orgon, uplne nahodou a pri hladani odpovede na ine otazky som listoval v trestnom poriadku. Tak som sa skocil pozriet aj na znenie tebou zverejnenej novely. Nic takeho ako pises som tam nenasiel.

  § 249

  Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva

  (1) Kto bez povolenia vykonáva archeologický výskum alebo výkopy na území s archeologickými nálezmi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) závažnejším spôsobom konania,

  b) z osobitného motívu, alebo

  c) a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým väčšiu škodu.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým značnú škodu.
  (4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a prisvojí si vec, ktorá je archeologickým nálezom, a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu,

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

  c) za krízovej situácie.

  http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/trestny-zakon/

  Tak by som rad vedel co to je. Zart? Ked nie, bol by som rad keby si uviedol zdroj.

 7. Tento zákon je maximálne

  Tento zákon je maximálne hlúpy a totálne deštruktívny. Inak súhlasím s ,,asomtam” (O.J. :). Sme tak zaostalá krajina, že akonáhle má bežný občan prístup k niečomu cennejšiemu už vláda zakročí a zatvorí kohútik. Vláda je zodpovedná za úpadok tejto krajiny a cielenú genocídu a teraz príde s takýmto zákonom, hodí všetkých do jedného vreca a zakáže zbierať napr. mince, podkovy, hist. zbrane a pod? Mám rád tie reči tých ,,jediných vyvolených a kompetentných” archeológov (česť výnimkám), ked začnú hovoriť o ,,amatérskych” archeológoch a zberatelov a detektoristov že nevedia ako naložiť s predmetom, nezapíšu si údaje a okolnosti nálezu atd. Odkial toto viete? Ako môžete všetkých hádzať do jedného vreca? Tj ked nemám vyštudovaný odbor archeológa znamená to, že sa nevyznám a nemám právo sa tomu venovať a sám zachraňovať veci, ktoré by inak archeológovia nevykopali, lebo neboli vykopané na archeo lokalitách? Tento zákon je maximálne tupý a verte, že sa ním situácia LEN zhorší, lebo týmto už úplne demotivuje zberatelov a amatérskych archeológov (ktorí sa mimochodom vela krát vyznajú vo veciach lepšie ako študovaní archeológovia..) aby odovzdali nejaký nález, pretože by si tým nadrobili problémy. Odovzdávať sa bude menej, súkromné zbierky nezastavíte a hladanie detektorom je úplne normálna a bežná vec v civilizovaných krajinách, lenže Slovensko ako je už dávno vo zvyku musí zakázať všetko čo sa dá. Ešte raz, zákon je deštruktívny a situáciu rapídne zhoršuje. Ešte raz 2: Nehádžte detektoristov/amatérskych archeológov/zberatelov do jedného vreca, vela krát sú v obore velmi vzdelaní a nepotrebujú k tomu ani predraženú vysokú školu kedže všetko sa dá naučiť aj doma a rokmi praxe všakže? A to nebudem rozoberať diery v tomto zákone ktoré sa taktiež týkajú situácie kedy stará babka vykope motykou na roli uhorský toliar alebo strelku..

 8. Tomas Michalik, mam otazku co
  Tomas Michalik, mam otazku co to tam vipisujes o nejakej spolupraci s detektoristami alebo som to zle pochopil?

 9. Nemam rad pojem ” vykradaci “
  Nemam rad pojem ” vykradaci ” nerozumiem, stat nas obycajnych ludi okrada stale a mi to len potich trpime.

 10. Evidentne BRUNOVSKY, nieco
  Evidentne BRUNOVSKY, nieco ma, cize ani archeolog neni city, chuj s vami

 11. 666 snaz sa pisat prispevky

  666 snaz sa pisat prispevky informacne hodnotne a dlhsie ako jedna veta. Vdaka.

 12. Harp,,, neotravuj, budem
  Harp,,, neotravuj, budem pisat co mi napadne a aj ked by som sa mal koktat po jednom slove tak ta do toho nic.

 13. Do kelu mal som chuť sa začať

  Do kelu mal som chuť sa začať tomu venovať ale po týchto článkoch sa mi už do toho moc nechce :/

 14. Do kelu mal som chuť sa začať

  Do kelu mal som chuť sa začať tomu venovať ale po týchto článkoch sa mi už do toho moc nechce :/

 15. Chcem sa spýtať Pána Tomáša
  Chcem sa spýtať Pána Tomáša Michalíka,či aj na tých čo vypálili Krásnu Hôrku máte konečne zákon?Alebo na tých zákony neplatia??? Či tu len oháňate poctivých ľudí čo drhnu na tú bandu darebnú a chcú si zlepšiť finančne život tým,že predávajú nález do zahraničia?

Comments are closed.