Noc hradov a zrúcanín sa na Katarínke niesla v tónoch komorného koncertu františkánskych skladateľov

Obrázok k článku od zora.

V noci zo soboty na nedeľu, 18. augusta 2018 sa v areáli ruín kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej konalo tradičné letné podujatie Noc hradov a zrúcanín, na ktorom sa zúčastnilo viac než 400 návštevníkov. Tento rok sa celá akcia niesla v znamení pokračujúcich osláv 400 rokov od založenia františkánskeho kláštora grófom Kryštofom Erdödym a jeho manželkou Barborou Thurzovou.

 

Program začal slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval františkán Felix Mária za účasti dechtického kňaza Miroslava Kováča. Po omši, v rámci kultúrneho programu vystúpila s pásmom Deus Meus et Omnia Františkánska schóla Bratislava. Predviedla krásu barokovej sakrálnej hudby pochádzajúcej zo Slovenska od františkánskych skladateľov Gaudentia Dettelbacha a Pantaleona Roškovského, ktorí na Katarínke pôsobil v noviciáte.

Obrázok k článku od zora.

 

Po ukončení koncertu si návštevníci mohli vychutnať nočné sprevádzanie ruinami za svetla petrolejok. Mladí dobrovoľníci im v rámci výkladu predstavili nielen históriu kláštora, ale aj práce dobrovoľníkov a ich spôsob života na táboroch dnes.

 

Jedným z nevšedných zážitkov a vrcholov večera  bola benefičná výstava výtvarných diel priamo v kostole. Svoje diela od poobedia do neskorých nočných hodín vystavovali katolícky kňaz a maliar Martin Šafárik a fotograf Marek Mičuda.

Obrázok k článku od zora.

Prínosom bola i účasť autorov a ich interpretácia diel. Výstava oslovila mnoho návštevníkov a podarilo sa predať viaceré obrazy. Výťažok poputuje na pokračovanie dobrovoľníckeho projektu záchrany Katarínky.

Obrázok k článku od zora.

 

Aktuálnu sezónu dobrovoľníci pracujú okrem iných konzervačných prác aj na príprave sprístupnenia zničenej krypty rodu Erdödyovcov v lodi kostola, ktorú v uplynulých sezónach objavili a archeologicky preskúmali.

 

Noc hradov a zrúcanín je už tradičné celoslovenské podujatie združení, zachraňujúcich ruiny hradov a kostolov, ktoré sa každoročne koná v druhej polovici augusta. Aj tento rok sa doň zapojili členovia Zachráňme hrady, napríklad na hradoch Lietava, Čeklís, Jasenov, Zborov, Revište či na Považskom hrade.

Obrázok k článku od zora.

Združenie Zachráňme hrady zastupuje 28 dobrovoľníckych združení, ktoré zachraňujú pamiatkové objekty – predovšetkým ruiny po celom Slovensku. Tento rok oslavuje 15 rokov existencie. Okrem vytvárania spoločnej platformy sa snaží o zdieľanie skúseností, podporu tradičných technológií obnovy pamiatok, o pozitívnu zmenu vo vnímaní pamiatok a kultúrneho dedičstva na Slovensku a zlepšovanie ich  finančnej i legislatívnej podpory, či organizovanie spoločných podujatí.

 

Zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej sa nachádza v CHKO Malé Karpaty, medzi obcami Dechtice a Naháč. Tento rok vstúpil projekt do 24. sezóny, počas ktorej sa dobrovoľníci budú opäť aktívne venovať záchrane historickej pamiatky. Letné tábory na Katarínke organizuje Občianske združenie Katarínka v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Od založenia projektu sa na dobrovoľníckych táboroch zúčastnilo takmer 1700 dobrovoľníkov. V nasledujúcej sezóne budú pokračovať archeologické práce, či konzervácia ruín v objekte kláštora. Zároveň budú prebiehať oslavy 400. výročia založenia kláštora. Zakladacia zmluva bola vydaná grófom Kryštofom Erdödym v Chtelnici, dňa 21. decembra roku 1618.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články