Nitriansky hradný kopec sa zosúva

8. marca 2007 – Nitriansky hradný kopec sa zosúva. Už pred rokmi to zistili merania, ktoré si objednalo mesto. Hrad je podkopaný množstvom katakomb a jeho južný svah stojí na nestabilnej vrstve navezenej hliny.

K zosuvu pôdy prispelo aj zvetrávanie hornín a výrub stromov, ktorých korene ?iasto?ne zeminu spev?ovali. Mesto ich muselo preriedi?, lebo boli príliš blízko pri sebe, ?ím si navzájom tienili a odoberali živiny.


Práce spojené so spev?ovaním hradného kopca sa za?ali v roku 2003. Za zhruba 15 miliónov korún postavili oporný múr s oce?ovým zábradlím pod Horným palánkom, kompletne zrekonštruovali chodník i schody, ktoré vedú z hradu na Podzámsku ulicu. V roku 2005 sa za?alo aj s výstavbou dolného oporného múru popri Podzámskej ulici. Kope sa do h?bky štyroch metrov a výkop zalievajú betónovou zmesou. Po dokon?ení ho na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu obložia lomovým kame?om.


“Dokon?i? treba ešte zhruba 55 metrov, na ktoré sa v mestskom rozpo?te našli financie až tento rok. Náklady budú do 15 miliónov korún. Za?a? by sme chceli v apríli, skon?i? v septembri,” povedal pre agentúru SITA Vladimír Derka z investi?ného oddelenia na nitrianskom magistráte. Mesto musí da? do pôvodného stavu aj cestu pod hradným kopcom, ktorá je pre chodcov i vozidlá už nieko?ko rokov uzavretá pre zosuvy hornín. Porušená bola aj prekládkou vodovodného potrubia.


(mp;mt)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články