Nevhodná rekonštrukcia budovy skončila na prokuratúre

Lukáčiho vila Zlaté Moravce (moravce24.sk)

Nevhodná rekonštrukcia historickej budovy v Zlatých Moravciach skončila na prokuratúre. Lukáčiho vilu zrekonštruoval Krajský školský úrad v Nitre pre účely centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Stavebné úpravy odsúhlasilo ešte za predchádzajúceho volebného obdobia mesto Zlaté Moravce. Funkcionalistická budova z 30-tych rokov 20. storočia sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta, na stavebné úpravy teda musia dať najprv súhlas pamiatkari. Tých však v tomto prípade obišli.

Podnet na Krajský pamiatkový úrad v Nitre podal obyvateľ Zlatých Moraviec a študent dejín umenia Richard Pročka. „Vznikli tam dokonca nové priečky, menili sa podlahy, okná, dvere a aj detaily – napríklad lustre či stojan na dáždniky. Všetky originálne kusy z čias založenia vily sú teraz nenávratne preč,“ povedal. Pamiatkari sa vecou začali zaoberať. Po doložení dokumentácie sme vyhodnotili zrealizované úpravy ako nevhodné, skonštatovala Eva Gažiová z krajského pamiatkového úradu, pracoviska Topoľčany. Ako ďalej dodala, zároveň podali podnet na prokuratúru vo veci nezákonného postupu konajúceho správneho orgánu.

Prednostka Krajského školského úradu v Nitre Krisztína Száz v svojom stanovisku napísala, že rekonštrukciu Lukáčiho vily realizovali v zmysle oznámenia k ohláseniu stavebných úprav zo 16. augusta 2010, ktoré vydalo mesto. V ňom stálo, že mesto proti stavebným úpravám podľa projektovej dokumentácie nemá námietky as ich realizáciou súhlasí. „Na závery prešetrenia kompetentných orgánov čakáme,“ uviedla Száz. Krajský školský úrad tvrdí, že napriek tomu, že sa budova nachádzala pred opravou vpovážlivom technickom stave, pristupovali krekonštrukcii scitom a zachránili v rámci svojich finančných možností rozpadávajúcu sa budovu. Prednosta radnice a zároveň hovorca mesta Ján Jamrich na otázky agentúry SITA neodpovedal.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede

 1.  
  Lukáčiho vila
  Vilu Dr.

   

  Lukáčiho vila

  Vilu Dr. Ľudovíta Lukáčiho postavili v roku 1932 alebo tesne po ňom. Staval ju miestny architekt židovského pôvodu Imrich Drexler. Lukáči využíval dvojpodlažnú časť ako svoj súkromný dom, prízemná časť vpredu bola jeho ambulanciou. Vila sa neskôr dostala do rúk evanjelického kňaza, od ktorého ju prevzal farský úrad. Ten ju v roku 2010 odpredal Krajskému školskému úradu v Nitre, ktorý so súhlasom mesta začal s kontroverznou rekonštrukciou a vilu tým podľa odborníkov zohavil. (Tomáš Holúbek)

  Zdroj: nitra.sme.sk

  Čítajte viac + fotografie pôvodného interiéru 

 2. Prokurátor podal protest pre

  Prokurátor podal protest pre rekonštrukciu Lukáčiho vily

  NITRA 9. februára (SITA) – V súvislosti s rekonštrukciou Lukáčiho vily v Zlatých Moravciach podal okresný prokurátor v Nitre protest. Poukázal v ňom na to, že mestský stavebný úrad rekonštrukciu povolil napriek tomu, že nemal záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. Funkcionalistická budova z 30-tych rokov 20. storočia sa pritom nachádza v pamiatkovej zóne mesta. „Stavebný úrad vyhovel protestu prokurátora, opatrenie zrušil a vo veci sa naďalej koná,“ informoval agentúru SITA hovorca Krajskej prokuratúry v Nitre Ján Ludva. V súčasnosti beží konanie o dodatočnom povolení stavby.

  Vilu zrekonštruoval Krajský školský úrad v Nitre pre účely centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Na nevhodné stavebné úpravy upozornil pamiatkarov študent dejín umenia zo Zlatých Moraviec Richard Pročka. „Vznikli tam dokonca nové priečky, menili sa podlahy, okná, dvere a aj detaily – napríklad lustre či stojan na dáždniky. Všetky originálne kusy z čias založenia vily sú teraz nenávratne preč,“ povedal. Pamiatkari sa vecou začali zaoberať a zrealizované úpravy vyhodnotili ako nevhodné, zároveň podali podnet na prokuratúru. Aký bude ich ďalší postup a či udelia nejaké sankcie, komentovať nechcú. „Prípad je momentálne v štádiu objasňovania, a preto nie je možné robiť žiadne závery, navyše vôbec nie také, ktoré by konkretizovali prípadné udelenie sankcie,“ povedala riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Nitre Anna Valeková.

  Krajský školský úrad sa odvoláva na to, že mesto k ohláseným stavebným úpravám nemalo žiadne námietky a s ich realizáciou súhlasilo. Prednostka úradu Krisztína Száz vo svojom stanovisku poukázala na to, že budova bola pred opravou v zlom technickom stave. K rekonštrukcii podľa nej pristupovali s citom a zachránili v rámci svojich finančných možností rozpadávajúcu sa budovu. Mesto sa k téme nevyjadrilo.

Comments are closed.