Na Oravskom hrade opravia podkrovie Turzovho paláca

Obrázok k článku

Podkrovie Turzovho paláca na Oravskom hrade zrekonštruujú za takmer 400-tisíc eur z eurofondov. Opravia za ne krov a podlahy, zreštaurujú omietky, vymenia okná a dlažby, vybudujú nové vikiere a podlahové kúrenie a celé podkrovie zateplia. „Priestory zrekonštruovaného Turzovho podkrovia budú prístupné širokej verejnosti a zo starého miesta vytvoria dôstojný priestor pre zaujímavé expozície a výstavy, ktoré poskytnú nové možnosti pre prezentáciu predmetov z depozitov, v súčasnosti pre návštevníkov nedostupných,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Ako dodala, zrekonštruované podkrovie bude hrad využívať aj pre aktivity, pri ktorých budú návštevníci zaujímavou formou spoznávať prácu archeológov, prírodovedcov či etnografov, historické remeslá i tvorbu erbov.

 

Pred dvoma rokmi sa Žilinskému samosprávnemu kraju podarilo z eurofondov postaviť pod Oravským hradom turistické informačné centrum. Nová multifunkčná budova za takmer 535-tisíc eur ponúka návštevníkom okrem turistických informácií i expozíciu dobových predmetov. „Oravský hrad patrí už tradične k najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Počas minuloročných letných mesiacov ho navštívilo takmer 95-tisíc turistov, čo je o deväťtisíc viac ako v lete roku 2013.

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…