Motýle ako celoživotná záľuba p. Andreja Reipricha

Obnova.sk Foto

Zbierky motýľov patria k muzeálnym kolekciám, ktorým návštevníci svojim záujmom vzdávajú obdiv rôznorodosti foriem živočíšnych druhov v prírode, krehkej kráse pestro sfarbených krídiel ale i majstrovstvu a trpezlivosti ich preparácie. NA PAMIATKU PÁNA PROFESORA …
/ Motýle ako celoživotná záľuba p. Andreja Reipricha /
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
Miesto: Východoslovenské múzeum Košice, Hviezdoslavova č.3
Termín: 4. 9. 2003 – 8. 10. 2003
Autori výstavy : RNDr. Zuzana Hogyová a RNDr. Miroslav Fulín, CSc.,
Východoslovenské múzeum

Jedným z popredných odborníkov na motýle (lepideptorológov) na Slovensku v posledných desaťročiach bol aj stredoškolský profesor Gymnázia v Spišskej Novej Vsi, pán Andrej Reiprich. Vo svojej zberateľskej činnosti, ktorú začal rozvíjať pred viac ako päťdesiatimi rokmi sa zameral na zdokumentovanie lepidopterofauny okolia Spišskej Novej Vsi, zvlášť územia Slovenského raja ako i ostatných vybraných častí nášho územia. Počas svojho pôsobenia zdokumentoval výskyty viacerých významných druhov ako i výskyty nových druhov motýľov pre územie Slovenska. Jeho zbery sú súčasťou kolekcií vo viacerých múzeách na Slovensku.
Ako amatér sa svojou húževnatosťou a cieľavedomosťou postupne prepracoval medzi popredných odborníkov entomológov na Slovensku. Táto záľuba u neho postupne prerástla celoživotnej náplne, ktorej sa všestranne venoval do posledných dní svojho života. Svoje výsledky publikačne spracovával a zanechal nám nesmierne cenné poznatky svojich pozorovaní aj vo forme kresieb určovacích znakov pre jednotlivé druhy.
Účelom výstavy “Na pamiatku pána profesora Reipricha“ je prezentácia časti jeho zbierky motýľov, ktorá obsahuje 8243 kusov. Uložené sú v 52 entomologických krabiciach a tvorí ju 2485 druhov zo 66 čeľadí, tak denných, nočných ako aj mikrolepidopterologických druhov. Prevažná časť preparátov pochádza z východnej časti Slovenska. Niekoľko z nich je zo stredného a západného Slovenska.
Okrem samotnej kolekcie motýľov súčasťou výstavy sú aj niektoré jeho osobné predmety, ktoré dotvárali bezprostrednú atmosféru jeho pôsobenia. Pôjde o ukážku špeciálnych predmetov, ktoré sa používajú pri odchyte, preparácií a spracovaní rôznych druhov motýľov. Počas prehliadky tejto výstavy sa každý návštevník bude mať možnosť čo to dozvedieť o autorovi vystavovanej zbierky.
Zámerom Východoslovenského múzea je vystavením jeho kolekcie poukázať aj na druhovú rozmanitosť motýlej fauny na Slovensku a potrebu jej ochrany ako aj pripomenúť verejnosti osobnosť pána Andreja Reipricha, ktorý svoj život zasvätil tak krásnym tvorom akými motýle sú a ich poznaním výrazne prispel k ich ochrane a k rozvoju lepidopterológie na Slovensku.

Srdečne Vás pozývame na výstavu.

Lívia Novysedláková, e-mail: vsmuz@gmail.com

Obnova.sk Foto

Obnova.sk Foto

Obnova.sk Foto

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ekovýchovný program BOCIAN – výstava detských prác

Výstava je zavŕšením aktivít kolektívu pracovníkov prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea so školami na Slovensku realizovaných v rámci trojročného ekovýchovného programu. V rámci tohto programu, ktorý podporila Lichtenštajnská nadácia CICONIA, boli realizované výstavy, vedomostné súťaže a kvízy, športové zápolenia, besedy a iné stretnutia s mládežou.

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)