Moderná architektúra ako pamiatka – kolokvium

Obrázok k článku

Ústav stavebníctva a architektúry SAV v spolupráci s DOCOMOMO Slovensko organizuje dňa 11. novembra 2010 vedecké kolokvium Moderná architektúra ako pamiatka, ktorého cieľom je predstaviť aktuálne výsledky výskumu dvoch projektov podporovaných agentúrami APVV a VEGA a iniciovať interdisciplinárnu odbornú diskusiu o podmienkach a možnostiach obnovy pamiatok modernej architektúry.

Medzi hlavné okruhy otázok budú patriť okrem iného nasledovné:
– Akú úlohu zohrávajú pri hodnotení pamiatok modernej architektúry pamiatkové ústavy a akú vedecké inštitúcie?
– Ako skĺbiť záujmy ochrany pamiatky a záujmy investora?
– Aké kompromisy smie pri zásahu do pamiatkovo chránenej stavby robiť architekt? Ako zachovať originál?
– Je možné či dokonca potrebné pamiatky modernej architektúry tepelne izolovať?
– Môže si pamiatka modernej architektúry uchovať starobu a ako?

V rámci moderovanej panelovej diskusie predstavia výsledky výskumu vybraní riešitelia projektov. V následnej diskusii s plénom budú tieto názory konfrontované s názormi a skúsenosťami ďalších prizvaných odborníkov. Ako moderátori podujatia vystúpia Henrieta Moravčíková a Matúš Dulla z organizátorskej inštitúcie, ako pozvaní riešitelia projektov pp. Z. Sternová, A. Puškár, P. Gregor, M. Kvasnicová, D. Haberland a P. Matiašovský.

Kolokvium sa uskutoční v priestoroch ÚSTARCH SAV v rámci podujatia Týždeň vedy. Je prístupné širokému plénu odborníkov a laickej verejnosti.
Súčasťou podujatia je výstava Archív architektúry 20. storočia: register materiálov a konštrukcií.

Termín: 11. novembra 2010
Tlačová konferencia: 15:00
Kolokvium: 16:00-17:30
Otvorenie výstavy: 18:00

Kontakt: Viera Dlhanova,
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
viera.dlhanova@savba.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005