Minister Chmel u primátora Prešova M. Benča

Stratégia rozvoja kultúry na Slovensku s akcentom na regióny, získavanie financií z fondov Európskej únie, konkrétne poznatky a skúsenosti z prechodu kompetencií, otázky ďalšieho rozvoja a postavenia Národnej kultúrnej pamiatky Solivar (patrí Slovenskému technickému múzeu v Košiciach) a a Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, boli vo štvrtok 11. marca dominantné témy na stretnutí primátora mesta Ing. Milana Benča s ministrom kultúry SR Rudolfom Chmelom.Osobitnú pozornosť venovali oživeniu celého komplexu vzácnych historických objektov v mestskej časti Solivar, ktoré by po finančnej injekcii, pomoci rezortu, podnikateľov, za participácie mesta a po získaní zdrojov z eurofondov, mohlo už v blízkej budúcnosti sa stať moderným spoločensko-turistickým strediskom celého regiónu. Štátna vedecká knižnica, významná výchovno-vzdelávacia ustanovizeň, už dlhšie zápasí najmä s nedostatkom priestorov. V súčasnosti funguje v dvoch budovách, sklady má na deviatich miestach, čo má veľmi negatívny vplyv na úroveň knižnično-informačných služieb. Výsledkom otvoreného a konštruktívneho rozhovoru ministra R. Chmela i primátora Ing. M. Benča bola dohoda o vytvorení pracovných skupín rezortu i oboch inštitúcií, košického múzea i prešovskej knižnice, ktoré už v najbližších dňoch s vedúcimi funkcionármi mesta posúdia ďalší postup pri záchrane a obnove Národnej kultúrnej pamiatky Solivar, ako i možnosti hľadania rozšírenia existujúcich priestorov, prípadne vytipovania nových lokalít na výstavbu modernej budovy štátnej vedeckej knižnice. Na prijatí sa zúčastnili riaditeľka ŠVK v Prešove PhDr. Anna Hudáková, riaditeľ STM v Košiciach Ing. Eugen Labanič, obaja zástupcovia primátora Ing. Stanislav Kahanec a PhDr. Milan Laca, hlavný architekt mesta Ing. Vladimír Ligus, vedúca útvaru strategického rozvoja Ing. Ľubica Tomášová a tlačový tajomník MsÚ JUDr. Vincent Sabo.

Tlačový referát MsÚ

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písomné dedičstvo nechránime dostatočne

Kroky na ochranu písomného dedičstva Slovenska predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo kultúry SR. Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska sa dá pripomienkovať do 22. februára. Súčasná situácia v odbornom spracovaní, ochrane, sprístupňovaní a uložení písomného dedičstva je totiž podľa ministerstva nevyhovujúca. Materiál nadväzuje na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, ktorú prerokovala vláda v novembri 2007. Zo stratégie sa zameriava najmä na úlohy venované tvorbe, ochrane a sprístupňovaniu digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva, na pasportizáciu a ochranu starých a vzácnych tlačí, výstavbu a rekonštrukciu knižníc a ochranu knižničného fondu.

Projekty pre Solivar

4. septembra 2008 (SITA) – Mesto Prešov a Slovenské technické múzeum v Košiciach podpísali dohodu o partnerskej spolupráci, ktorá sa týka revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Solivar v Prešove. Ide o unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia, ktorého súčasťou je gápeľ, najväčší a najstarší ťažný mechanizmus v Európe.

Informácie zo stretnutia ministra kultúry so zástupcami MVO – IV. 2003

Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačových správ Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
Dňa 28. 3. 2003 usporiadalo ministerstvo kultúry s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO) diskusiu o možnostiach podieľania sa na systéme podpory štátnej i neštátnej kultúry. Podľa ministra Rudolfa Chmela skúsenosti tretieho sektora v získavaní grantov zo zahraničných fondov môžu byť pre ministerstvo veľmi prínosné, preto jeho zástupcov vyzval na podnety návrhov fungovania spolupráce štátu a neziskového sektoru.