Milota Havránková – Zelený dom

Milota Havránková patrí k významným predstaviteľkám súčasnej slovenskej fotografie a na umeleckej scéne sa pohybuje od polovice 60. rokov. Autorská výstava „Zelený dom“ retrospektívne mapuje 40 rokov jej tvorivého úsilia a je realizovaná pri príležitosti životného jubilea autorky.
Tvorba Miloty Havránkovej sa vymedzuje z hlavných prúdov slovenskej fotografie menovaného obdobia. Témou a vizuálnym prevedením sa značne odlišuje od dobovej fotografie, v ktorej sa zásadným spôsobom uplatnila najmä dokumentárna čiernobiela fotografia. Autorka sa programovo zaoberá rozširovaním výrazových možností fotografie a jej technologickým spracovaním. Ako jedna z prvých sa už v 60. rokoch veľmi systematicky venuje inscenovanej fotografii, v čase keď dominovala priama a bezprostredná fotografia. Milota Havránková nachádzala vždy nové formy a spôsoby realizácie fotografie, resp. prekračovala hranice a vytvárala diela na základe interdisciplinárnych presahov. Ako sama tvrdí, zásadným impulzom k takto kreovaným fotografickým cyklom je „posolstvo ďalším generáciám“ o širokých možnostiach fotografie a jej uplatnenia. Milota Havránková sa vo svojej tvorbe dostáva k takmer hraničným formám fotografie. Uplatňovala zásahy do negatívu, tlače na fotografiu, uprednostňovala farebnú fotografiu, prekračovala hranice abstraktnej fotografie, realizovala filmové sekvencie, ktoré v určitom momente „zamrzli“ do podoby abstraktnej fotografie. Autorka uplatňovala fotografiu v symbióze s viacerými výtvarnými disciplínami. Snaha dosiahnuť vždy nové formálne podoby diela rozširovaním hraníc fotografie znamená, že v momente ako si začíname zvykať na určitý rukopis, tak ho svojou invenčnosťou autorka zmení objavením nových vyjadrovacích spôsobov.
Je možné sa domnievať, že obsahová zložka fotografií tvorí v tvorbe Miloty Havránkovej skôr tú stabilnejšiu časť. Proces generovania tém vychádza predovšetkým z názorov na tvorivý proces, ktorý je previazaný s dennodenným životom autorky. Autorka sa nevyhýba interpretovaniu vlastných životných situácii.

Milota Havránková je nielen významnou osobnosťou slovenskej fotografie, ale aj výnimočným pedagógom pôsobiacim od začiatku 90. rokov na Katedre fotografie a nových médií Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je pedagógom väčšiny mladých fotografov súčasnej nastupujúcej generácie.

Bohunka Koklesová

…vo štvrtok 28. apríla 2005 o 18h v Pálffyho paláci GMB na Panskej 19 Bratislava,
Kurátorka: Mgr. Bohunka Koklesová
Výstava potrvá do 19. júna 2005
Otvorené denne okrem pondelka: 11-18h

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.