Mikloš: Samostatné ministerstvo kultúry nemá opodstatnenie

BRATISLAVA – Samostatné Ministerstvo kultúry podľa ministra financií Ivana Mikloša nemá opodstatnenie. Od budúceho funkčného obdobia by sa preto mohlo spojiť s iným rezortom. Mikloš to dnes povedal v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu v reakcii na kritiku opozície, že štát kultúru nepodporuje dostatočne. Podľa Mikloša sú dôvody, aby štát kultúru podporoval a aj v budúcom roku prichádza k nárastu verejných zdrojov do tejto oblasti. Väčšina kultúrnych činností však má podľa Mikloša lokálny alebo regionálny charakter, mala by byť teda podporovaná lokálnymi a regionálnymi samosprávami.

Mikloš v diskusii s poslancom Smeru Jozefom

Burianom a nezávislým poslancom Branislavom Opaterným súhlasil, že v budúcoročnom štátnom rozpočte sú rezervy v oblasti výdavkov. Programové rozpočtovanie, ktoré sa zavádza od budúceho roka, by však malo pomôcť tieto rezervy odhaľovať.

Minister tiež pripustil prezamestnanosť vo verejnom sektore. “Prezamestnanosť je výrazná, aj v ústredných orgánoch štátnej správy existuje. Niekde je 20 až 40 percent, možno aj viac,” dodal. Poprel však kritiku Buriana, že počet zamestnancov v tejto oblasti sa zvyšuje. Aj napríklad v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie podľa Mikloša pribúda agenda, štát však nechce zvyšovať počet pracovníkov. Nové úlohy chce zvládnuť s dnešným stavom.

Zdroj: http://www.bleskovky.sk/?cid=45359&sid=10&ref=top_story

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…