Metropolitné múzeum si požičia sochu Mladého lukostrelca

Metropolitné múzeum umenia v New Yorku bude vystavovať mramorovú sochu Mladého lukostrelca, ktorá je pripisovaná talianskemu sochárovi Michelangelovi Buonarrotimu. Po prvýkrát vstúpila na pôdu Spojených štátov po tom, čo ju získal architekt Stanford White pre svoju manhattanskú rezidenciu. Mramorová socha nahého mladíka, ktorému chýbajú ruky a chodidlá, ostala v sídle na Piatej Avenue celé desaťročia, aj po tom, čo sa z neho stalo oddelenie francúzskej ambasády. Socha bola viditeľná už z chodníka, keďže bola vystavená vo vstupnej hale nad fontánou, no ostala nepovšimnutá až do roku 1990, kým sa o ňu nezačal zaujímať kurátor Metropolitného múzea James David Draper.
Na výstave budú panely s ilustrovaným textom, ktoré poukazujú na históriu Mladého lukostrelca.

Informáciu zverejnila internetová stránka metmuseum.org.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Nezvyčajné záujmy budúceho generála

Pri mene Milan Rastislav Štefánik sa väčšine ľudí vybaví jeho podobizeň vo francúzskej generálskej čiapke. Je na nej dôkladne oholený, ako sa na vojaka patrí. Oholený a v generálskej čiapke nám pripomína účinkovanie v boji za vznik Československa, politickú, diplomatickú a vojenskú činnosť. Pochopiteľne, toto obdobie jeho života je mimoriadne zaujímavé.

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005