Medzinárodný deň pamiatok

18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO. Bývalé Česko-slovensko, jeden zo zakladajúcich členov ICOMOS, si v tento deň od jeho ustanovenia každoročne pripomínalo význam ochrany pamiatok a historických sídiel. Od roku 1993 tak robí aj Slovenská republika.Hneď od vzniku tejto tradície bol Medzinárodný deň pamiatok pre odborníkov najmä „sviatkom“ pracovným. Aj v tomto roku si ho pamiatkari pripomínajú predovšetkým zvýšenou aktivitou, odbornými podujatiami, seminármi, prezentáciou pamiatok verejnosti. Je to však práve verejnosť, ktorej je tento Medzinárodný deň pamiatok určený. Občania, najmä mládež, by si dôkladne mali uvedomiť obrovské historické, technické, umelecké, estetické, prípadne ďalšie hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v početných pamiatkových objektoch, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach a iných kultúrnych a historických lokalitách a územiach. Medzinárodný deň pamiatok je jednou z mála udalostí, ktoré môžu tieto nevšedné hodnoty občanom priblížiť, vysvetliť, propagovať. Pre mnohých je to aj príležitosť si uvedomiť, že prevažne nejde iba o akúsi „kultúrnu“ kulisu, v popredí ktorej prebieha všedný beh života, ale že často aj kultúrne pamiatky, objekty, areály a územia sú priamo tým „javiskom“, na ktorom a v ktorom sa život odohráva. Je teda našou spoločnou úlohou dosiahnuť, aby pamiatky boli čoraz viac živou súčasťou súčasných aktivít spoločnosti. Aby aj ako prostriedky a ciele kultúrnej turistiky, resp. súčasť kultúrnej infraštruktúry sa transformovali z úlohy kultúrnej „nadstavby“ na základné rozvojové impulzy, podnecujúce nielen pasívne zachovanie tradičných zručností, ale aj aktívny rozvoj zamestnanosti, osvety, služieb, domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

V snahe viac zvýrazniť význam tohto sviatku sa v SR aj v tomto roku Medzinárodným dňom pamiatok otvára už štvrtý ročník „Mesiaca kultúrneho dedičstva“, cyklu podujatí zameraných na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt, ktorý nielen symbolicky, ale najmä mnohými aktivitami spája Medzinárodný deň pamiatok (18.apríl) s 18.májom, ktorý aj na Slovensku je už tradične Medzinárodným dňom múzeí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

V utorok oslávime Medzinárodný deň múzeí

BRATISLAVA 17. mája 2004 (SITA) – Slovenské múzeá napriek neutešenej situácii – znižovaniu dotácií štátu a prepúšťaniu zamestnancov, oslávia v utorok Medzinárodný deň múzeí. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA Gabriela Podušelová z Muzeologického kabinetu Slovenského národného múzea (SNM), viaceré múzeá a galérie otvoria v utorok, ale aj v priebehu celého tohto týždňa svoje brány bezplatne. Predstavia počas roka pre verejnosť nedostupné zbierky a ponúknu rad ďalších atrakcií, akými sú ukážky reštaurovania, ale aj bezplatné ohodnotenie starožitností, určovanie nerastov, či minerálov. Snahou múzeí a galérií je prilákať čo najviac ľudí a ukázať im svoju prácu. Medzinárodný deň múzeí tak chce ukázať, že múzeum nie je len miestom vzdelávania a poznávania, ale aj miestom oddychu a zábavy pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek.

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.

Ocenili zakladateľov pamiatkových úradov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel udelili v sobotu 24. apríla 2010 v Červenom Kláštore v Kežmarskom okrese cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2010. Laureátmi tohto najvyššieho ocenenia za pamiatkovú ochranu sa stali: Stanislav Dúbravec, Alojz Jursa a František Markuš in memoriam. Ocenení stáli pred 50 rokmi pri zrode dnešných krajských pamiatkových úradov v Banskej Bystrici, Bratislave a v Prešove. Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová. Agentúru SITA o tom informovala Mária Riháková z Pamiatkového úradu Bratislava, redakcie Pamiatky a múzeá.