Mediavel priniesol novoty do múzeí

ilustračné foto k článku, foto: Kamil Nováčik

Vytvoriť inovatívne expozície v múzeách a zmapovať existujúci potenciál a atraktivity na trasách kultúrneho a priemyselného dedičstva bolo cieľom pilotného projektu Mediavel, ktorý implementoval Košický samosprávny kraj s maďarskými partnermi zo župy Borsód-Abaúj-Zemplén. Jeho výsledky môžu zažiť návštevníci už počas začínajúcej turistickej sezóny. „Projekt Mediavel – Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií sa realizoval vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 -2013. Celkové oprávnené náklady boli 394 840 eur, z toho 217 520 eur bola čiastka vyčlenená pre Košický samosprávny kraj (KSK). Z múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa do projektu zapojili Banícke múzeum v Rožňave, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Zemplínske múzeum v Michalovciach a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Cezhraničnými partnermi projektu sú nezisková organizácia KULCS TOUR, riaditeľstvo Župného múzea župy Borsód-Abaúj-Zemplén a Maďarské technické a dopravné múzeum / Hutnícke múzeum,“ informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková.

Ako uviedla Bobríková, miestni aktéri cestovného ruchu získali vďaka projektu poznatky v projektovom manažmente a marketingu kultúry a turizmu. Po analýze potenciálu tematických ciest (Vínnej, Gotickej a Železnej cesty) sa podarilo vytvoriť desať cezhraničných balíčkov pre tour-operátorov. „Tri z nich vznikli v spolupráci s cestovnou kanceláriou tak, aby boli reálne funkčné a aby sa mohli ponúkať návštevníkom už v tejto sezóne. Podmienkou bolo, že súčasťou takéhoto balíčka je minimálne jedno múzeum participujúce na projekte,“ vysvetľuje koordinátor projektu Gabriel Viszlay z Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK. Výstupom projektu sú aj marketingové štúdie na tri kultúrne cesty, databázy aktérov, tlačoviny. Reálnu kvalitu služieb si na testovacej študijnej ceste vyskúšali novinári a tour-operátori. V štyroch múzeách na území Košického kraja sa podarilo prostredníctvom Mediavelu oživiť expozície a vdýchnuť im modernejšiu a pútavejšiu podobu. Banícke múzeum v Rožňave má na nádvorí zrekonštruovanú banskú lokomotívu a dva vozne, ktoré po nových koľajniciach povozia hlavne najmenších návštevníkov. Pribudol aj prístrešok, nové informačné panely do expozície o baníckej a hutníckej minulosti, projektor a plátno. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi mohlo zrekonštruovať toalety v expozícii v Markušovciach a osvetlenie v tamojšom parku.

„Kaštieľ v Markušovciach a letohrádok Dardanely sú pre turistov mimoriadne zaujímavé ciele. Expozície ozvláštnili repliky historických kostýmov, ktoré sa dajú použiť ako exponáty, ale pri podujatiach ich budú sprievodcovia používať aj ako odev. Pribudlo prenosné pódium, skladacie stoličky, stany, altánky, záhradné sedacie súpravy a drevené exteriérové repliky hudobných nástrojov, čo výrazne rozšíri možnosť pripravovať v sezóne lákavé podujatia v atraktívnom parku. Z projektu získali Spišiaci aj umelecké potreby pre realizáciu tvorivých dielní, notebook, projektor, plátno, dva LCD televízory a audioguide,“ hovorí Gabriel Viszlay.

V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, donedávna Vlastivednom múzeu, sa chystajú na inscenovanie divadelných scén, netradičné sprevádzanie po múzeu, či pasovanie rytiera Zlatého tokajského strapca. K zázemiu patrí nové prenosné pódium, stoličky, kostýmy, rekvizity, audiosúprava, osvetľovacie zariadenia. Do expozícií pribudol aj nábytok, chladiace zariadenie na víno. Z projektových peňazí opravili aj staré vinohradnícke lisy. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína je vstupnou bránou do Tokajskej oblasti, preto spojenie s históriou pestovania a výroby vína patrí medzi jeho kľúčové aktivity.

Aj Zemplínske múzeum v Michalovciach ponúkne prostredníctvom Mediavelu atraktívnejšiu vinohradnícku expozíciu. Rekonštruovali sa pivničné priestory múzea, vznikla vínna pivnica s vinotékou, chladiacimi zariadeniami a novým nábytkom. V stredovekých priestoroch pivnice s gotickými prvkami boli vyčlenené priestory na organizovanie ukážok stredovekého stolovania. Múzeum dalo vyrobiť repliky dobového nábytku a zbraní i repliky kostýmov pre účinkujúcich a hostí. Na tvorivých dielňach budú môcť pracovať s množstvom nového materiálu hrnčiari, maliari, modelári. Múzeum získalo aj ďalekohľady a mikroskopy.

Maďarskí partneri rozšírili svoje expozície o novú pivnicu na nádvorí Tokajského múzea v Tokaji, kde návštevníci nájdu aj repliku stola na triedenie cibéb, či drevenú plastiku Bakchusa s funkčným výčapom na víno na nádvorí. Inováciou a reinštaláciou prešla časť expozície. Maďarské technické a dopravné múzeum – Hutnícke múzeum bude organizovať festival Fazola, získalo aj informačné kiosky, inovovalo expozície a internetovú stránku o Železnej ceste.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovensko-poľský seminár o rozvoji cestovného ruchu

STARÁ ĽUBOVŇA 19. mája (SITA) – Trojdňový poľsko-slovenský seminár Historické a kultúrne dedičstvo ako kapitál rozvoja cestovného ruchu v prihraničných regiónoch sa začne v piatok v Ľubovnianskych kúpeľoch pri Novej Ľubovni. „Cieľom seminára je nielen zhodnotiť doterajšiu spoluprácu kultúrnych inštitúcií so subjektmi cestovného ruchu, ale aj nájsť nové možnosti pre ďalší rozvoj,“ uviedla pre SITA riaditeľka Ľubovnianskeho múzea Monika Pavelčíková. Vieme, že keď k nám príde viac turistov, máme z toho aj finančný efekt a peniaze môžeme vložiť i do vydania publikácií, či do odbornej činnosti, doplnila M. Pavelčíková. Kultúrne a historické pamiatky sú podľa nej v cestovnom ruchu ešte stále málo využívané.