Vytvorené odpovede v diskusiách

Page 1 of 3
 • liptay

  člen
  28. apríla 2010 o 20:52

  zone protection ) *

  sídelná zóna:
  mesto v národnom parku
  vežiaky, obchody, cesty,
  parkoviská, autá, exhaláty
  liečebná zóna:
  hotely, reštaurácie,
  autá, parkoviská, hluk
  turistická zóna:
  nákupné centrá, kaviarne,
  cesty, autá, parkoviská
  stánky, suveníry, zhon
  zóna športu:
  holé pláne, zjazdovky, lanovky
  betón, asfalt, areál snov
  zóna chránenej prírody:
  tiché doliny, skaly, rokliny,
  prázdne a nevyužité plochy
  žiadny zisk, iba náklady
  čo s tým ? prezónujeme !
  rozhodli sme sa J(a) & T(y)
  podporiť cestovný ruch
  vybudujeme zjazdovky na štíty
  postavíme hotely a lanovky
  zrovnáme hrboľaté svahy
  lyžiari strhnú vrcholky kosodreviny
  kamzíky samé poskáču do rokliny
  svište sa údajne „zamínovali“ ?!
  takže tie vyhodíme !
  vytvoríme podmienky pre klientov
  z domu i zahraničia, najmä z Východu
  veď čo by sme neurobili pre hostí
  však sme predsa ľudia !
  vari nie ?
  PS:
  včera, dnes, zajtra …
  teda vždy na Deň Zeme
  (pre mňa je každý deň
  dňom Zeme, Vody, Prírody …)
  na Symbolickom cintoríne
  symbolicky pochovávam
  naše nádeje na záchranu
  pôvodnej prírody Tatier
  poslednú úctu Vám vzdávam
  štíty, doliny, zvieratá, kvetena …
  nech Vám je slovenská
  legislatíva a zákonnosť ľahká !
  česť Vašej „koncepčne a odborne“
  pošliapanej pamiatke !
  s úctou Ja, takmer Človek
  ________________________________________
  ) * slovenský preklad: zóna protekcie

 • liptay

  člen
  13. mája 2009 o 10:13

  :arrow: ksč: Z ideologického hľadiska nemožno namietať.
  Nuž hľa, ksč vyšiel/la s farbou von! Čo za úlohu má v pamiatkovej ochrane ideologické hľadisko?! To sa máme vrátiť pred r. 1989? alebo rovno k vedúcej úlohe KSČ ?
  PS: zrejme máte zlé zdroje alebo našepkávačov! Poslanci nič nenavrhli, lebo od začiatku vo vládnom návrhu boli v ochrane “solitérov” iba NKP. Presadil to priamo Milan Kňažko ešte pred zaslaním návrhu zákona do medzirezortného konania (obával sa očakávaného názoru/výkladu, že sa vtedajšie NKP “degradujú” iba na “obyčajné” kultúrne pamiatky).

 • liptay

  člen
  13. mája 2009 o 9:51

  Prepáč, ksč, no legislatívna skratka je rovnocenná so základným (v plnom znení) pojmom iba na “pôde” príslušného zákona (v tomto prípade 49/2002 Z.z.), no v bežnej (obecnej) komunikácii je to nezmysel ! Pomôcka: aplikuj obecne tiež ďalšie legislatívne skratky uvedeného zákona (no tak, aby nevznikol skrat !), napr. “obnova” alebo “výskum”…

 • liptay

  člen
  12. mája 2009 o 15:49

  :arrow: Pojmy: národná kultúrna pamiatka a kultúrna pamiatka nie sú rovnocenné, lebo naša legislatíva (zákon 49/2002 Z. z.) pamiatky nekategorizuje a ustanovuje (vo verejnom záujme) za chránené podľa zákona iba národné kultúrne pamiatky (a pamiatkové územia, samozrejme, v rámci územnej ochrany). Pojem “kultúrna pamiatka” sa tak stal pojmom hovorovým. Osobne som zástancom “iba” pojmu “pamiatka”, no to je môj problém ako sa s uzákonenou terminológiou vyrovnávam (pozri napr. článok “O škaredej pamiatke”)

 • liptay

  člen
  15. decembra 2008 o 15:18

  :arrow: pre XYZ:
  Nuž vidíte, xyz, ak sa chce, tak sa dá. Lepšiu reakciu som si ani nemohol želať (škoda, že Váš prvý príspevok nezostal v 3-ojnásobnom zverejnení, mohla byť “váha Vašich slov” viacnásobná….). Keďže sa hanbíte za svoje meno a nepodpíšete sa, ja som navyše “mimo reality”, nuž o čom by sme tak diskutovali?! Máme my spolu nejaké spoločné “hriechy”, nebodaj som Vám prebral frajerku? alebo aké “móresy z roku 1972” spomínate? v tom roku som bol totiž mimo odbornú prax, odsluhoval som si v Č. Budejoviciach vojenskú prezenčnú službu !!! Sám ste terajšími dvomi vstupmi asi všetkých presvedčili, že Vám nejde o vec a tému, ale dehonestovanie diskutéra (tentokrát mojej osoby), keďže ste na tento portál doniesli aj tému z Bratislavských novín, kam som napísal svoj názor ako občan. A znovu nemáte pravdu a zavádzate čitateľa tohto fóra, lebo úloh (podľa §62 stav. zákona) stavebný úrad nemôže zbaviť prípadná účasť niektorých orgánov v stavebnom konaní alebo územnom konaní. To predsa zrejme dobre viete?! (ide práve o to, aby stavebný úrad posúdil zámer, projekt stavebníka z uvádzaných aspektov pred začatím konania. Veď načo absolvovať komplikované konania a “otravovať” desiatky účatníkov, ak projekt zjavne vykazuje nedostatky!) Nuž ale Vy raz kritizujte stavebné úrady (keď sa Vám to hodí), inokedy im urobíte alibi, lebo ak som bol kritikom, tak sa Vám to nehodí. Zrejme máte krutý údel, ak takto sledujete (aj) moju osobu, robíte si výstrižkovú službu (?!), zakladáte fascikle (už od r.1972 ?!). Súdruhovia z “Februárky” mali zrejme lepšiu dokumentáciu (až som sa prekvapil ako presne a čo všetko o mne vedeli), no figu im to bolo platné… Nedostali ma! Nuž aj Vy ma ďalej sledujte, analyzujte moje príspevky (keby bolo vhodné tu propagovať iný web portál, tak Vám dám aj link na moje blogerské “výčiny”), kydajte si koľko chcete a utápajte svoj chtíč a nutkanie. Len škoda, že máte taký neperspektívny pseudonym XYZ, ste na konci! Dovidenia v hladine Alfa!

 • liptay

  člen
  15. decembra 2008 o 14:47

  :arrow: harp:
  P. Litay, suhlasim s vami ze certifikacia nema zmysel. A co clenenie pamiatok na tzv “Ackove” a “Bcekove”.
  Viete, Michal, kategorizácia každého druhu vedie na scestie. To nie je môj názor alebo výmysel, to preukázala prax. Samotné kategórie: NKP a “ostatné” pamiatky podľa predošlých zákonov neviedli k objektívnemu hodnoteniu fondu pamiatok. A tri kategórie (1.2. a 3.) tých “ostatných” viedli k deštrukcii tak teórie, ako aj praxe. Vlastník pamiatky 2.kat. považoval pamiatku za “druhotriednu”, 3.kat. dokonca za “treťotriednu”. Dnes by navyše takto “hodnotili” pamiatky aj obce, vzťah k pamiatkam by sa ešte viac degradoval. Tak by v praxi dopadlo aj členenie na “A” a “B”, niektorí by totiž mali “iba béčka”. A to členenie by ste navrhovali robiť vopred, teda pred zámerom obnovy? pred výskumom? Mnohokrát už obhliadkový výskum koriguje predošlé názory (hodnotenia) NKP, čiže z “béčok” by mohli byť na základe výskumov “áčka”, no aj naopak. Myslím, že 49-tka nastavila systém dobre. Dostala výkon rozhodovania z “kultúrnych” odborov a oddelení všeobecnej správy na odborné ustanovizne, teda na špecializovanú štátnu správu (KPÚ). Odborníci v príslušnom druhu výskumu + rozhodnutie KPÚ to je “diagnostika”, projektová dokumentácia, reštaurátorská dokumentácia a realizácia prác sú tou “terapiou” a “liečením”, ergo obnovou, reštaurovaním. Iste, prax je nedokonalá, kapacity a odborná vybavenosť KPÚ je nedostatočná, no to je už iná téma. A tie licencie?! Právniclé osoby/firmy, to je nezmysel. Ak niekto príde s účinnou konštrukciou (čo sa doteraz nestalo) ako to robiť tak, že nepôjde len o formálnu a vyčerpávajúcu byrokraciu, tak prečo nie? No upozorňujem, že už terajšie “lecencie” na výskumy (os.odb.spôsobilosť) a reštaurátorské licencie Komory reštaurátorov sú “na hrane” legislatívy EÚ týkajúcej sa voľného pohybu tovarov a služieb. Zatiaľ aspoň toľko!

 • liptay

  člen
  11. decembra 2008 o 14:23

  Dear Quido, kto by od Vás čakal toľko humoru. A tá hruda zlata: od ľútosti, že nebola v mojej studni, som takmer spáchal harakiri Vašim vtipným a britkým perom. Kto by uhádol, že išlo iba o príklad? Najmä ak som (ne)vyštudoval všetky “logie” sveta a priľahlého satelitu. A podľa Vášho návodu už zajtra požiadam ministra aby zverejnil (najlepšie na našej nástenke) výzvu, aby všetci “neškodny ludkovia” detektoristi sa u nás uchádzali a spoluprácu. Aj nové detektory zo štrukturálnych fondov obstaráme, pekné Vianoce zaželáme. Dúfam, že Váš humor všetci návštevníci tohto portálu ocenia. A moja “naježenosť” nech Vám starosti nerobí. Ak by som mal boľačky od ľudí Vášho typu tak si sadnem do hlavného vchodu na Kramáre a začnem zdravie rozdávať. A spievať Haleluja. Nuž pokoj s Vami Quido, pokoj s Vami!

 • liptay

  člen
  11. decembra 2008 o 7:48

  najlepšie je vinu hodiť na niekoho (zrejme teraz som ja vďačný terč…že quido?), a už pramálo mnohých zaujíma, že niekto sa “iba” snaží ctiť si a dodržiavať platné zákony. A keď je možnosť tak sa snažiť o ich zlepšenie. Možno si niektorí myslia, že som archeológ, alebo ich zanietený obhajca, no od toho mám skutočne ďaleko. A J.M si môže navždy myslieť, že MK SR má riešiť spoluprácu s detektoristami (že “loptička je na našej strane”). Sotva možno ospravdlniť tvrdenie J.M., že MK SR alebo ktokoľvek z nášho úradu “verejne vyhlásil niekoho za zlodeja” (kto konkrétne, J.M. ???). Faktom zostáva, že niet partnera na strane hľadačov a detektoristov s kým možno rokovať. Ani príklad z ČR nemožno použiť, lebo organizácia toho typu (myslím že “demo” tam dal link na Klub hľadačov histórie) v SR neexistuje. Apropo: všimnite si prvé zásady z kódexu členov KHH. To je nehoráznosť, čo? A prepáčte quido! Zamiešať sem hrudy zlata a povinnosť dodržiavať legislatívu o nerastnom bohatstve štátu, to je naozaj “silná káva”. S niekym jednoducho sa rokovať o spolupráci nedá aj keby ste mu, ako sa hovorí, “srdce na stôl položili”.

 • liptay

  člen
  10. decembra 2008 o 13:59

  J.M. (ďalší anonym ?!):
  Pýtať sa teraz na to, prečo sa neozvali je trochu na hlavu postavené a myslím, že je to asi každému jasné. Tu je proste jedno velké Kocúrkovo.
  Vám to možno jasné je, no elementárna slušnosť káže aspoň ponuku odmietnuť. Najmä ak Asociácia je registrované združenie so Stanovami a orgánmi. Alibisticky sa dá povedať, že “loptička je na ich strane.” A povedať bez akéhokoľvek argumentu alebo vysvetlenia, že “je tu Kocúrkovo”, je prinajmenšom povrchné. Urobili ste aspoň pokus o nejakú nápravu? Máte riešenie? Ak je problém v legislatíve a poznáte recept, žiadny problém. Oslovťe ktoréhokoľvek poslanca NR SR (koaličného alebo opozičného, ktorý Vám je blízky),vysvetlite mu vážnosť problému. On nájde ešte 14 ďalších a ako poslaneckú iniciatívu predložia návrh na zmeny toho “nezmyslu”, čo doteraz šarapatí v zákone. Alebo poznáte lepší spôsob?

 • liptay

  člen
  10. decembra 2008 o 9:59

  Váš štýl, xyz, je zhodný s deštrukčným vystupovaním “tanicky” a “ksč” na tomto diskusnom fóre a mohli by ste si s nimi ruky podať (možno ani netreba ďaleko chodiť, tie ruky sa zrejme stretávajú na tej istej klávesnici). Nemáte ani tušenie aký je môj osobný názor na osobitnú odbornú spôsobilosť. Preceňujete moje možnosti prijať zákon, ktorý “vstúpi do VŠ vzdelávania atď……” a bez argumentov dehonestujete všetko. Je mi Vás ľúto, lebo žiť s takým pocitom nutkania deštruovať a kritizovať nemôže byť príjemné. No v jednom máte pravdu, v mojom veku potrebujem zodpovedne zvažovať čomu venujem svoj drahocený čas, zatiaľ z úcty k ostatným návštevníkom Obnovy.sk sa snažím podľa svojich vedomostí a skúseností reagovať na tie podnety, ktoré považujem za vhodné a veci ochrany pamiatok prospešné (a o môj vzťah so Sociálnou poisťovňou si starosti nerobte). U Vás však nevidím najmenšiu snahu diskutovať vecne, uvádzať konkrétne príklady, všetko obecnou frázou zhadzujete, podsúvate svoje konštrukcie (príklad: v predošlom vstupe uvádzam v zátvorke možnosť aj zničenia originálu výtvarného diela pri reštaurovaní, o ničení originálu stavby sa nikde nezmieňujem), preto mám pre Vás ponuku:
  Vystúpte z anonymity, zaregistrujte sa a následne môžeme diskutovať “fair play”. Skúste tak urobiť do nedele 14.12.2008. Podľa toho, čo urobíte, vykonám 15.12.2008 opatrenie voči sebe. Myslím, že je to seriózna ponuka. Tak už sa teším :!:

 • liptay

  člen
  10. decembra 2008 o 9:17

  Nehodlám posudzovať detektoristov ani v SR, už vôbec nie v ČR, no uvediem niekoľko faktov: Niekedy na prelome tisícročí bola v SR založená Asociácia hľadačov Slovenskej republiky, ktorú zaregistrovalo aj MV SR.Či niekto z hľadačov už Slovenskú republiku našiel, o tom informácie nemám, no hneď po nadobudnutí účinnosti zákona 49/2002 Z.z. MK SR ponúklo Asociácii spoluprácu s tým, že ich činnosť bude garantovať niektorá odborne spôsobilá osoba v odbore archeologický výskum. Na túto ponuku doteraz nemáme odpoveď a o asociácii oficiálne nechyrovať. Možno jej členovia prešli do ilegality ?!

 • liptay

  člen
  9. decembra 2008 o 14:50

  Počas prípravy zákona (49/2002 Z.z.) sa podrobne rozoberali viaceré alternatívy udeľovania “licencií” tak právnickým, ako aj fyzickým osobám. Výsledkom je odborná spôsobilosť v 4-och druhoch pamiatkových výskumov a odborná spôsobilosť pre reštaurovanie (podľa zákona o Komore reštaurátorov). Licencovanie stavebných firiem je “slepou uličkou”, licencia pre “kvalitné výkonávanie remesla” môže byť viazaná iba na fyzickú osobu/živnostníka. Napr. v prípade malej firmy by už ukončenie pracovného pomeru dvomi/tromi murármi mohlo viesť k odobratiu licencie. Stevebné firmy, aj tie s najvyšším kreditom, nemusia mať v pracovnom pomere žiadneho remeselníka, firma spolupracuje/uzatvára pracovný pomer podľa druhu zákazky. Raz to môže byť 50 zváračov, inokedy 20 tesárov a pod. Váhostav je síce extrémny príklad, no je z reálnej praxe. Firma stavia vodné diela, diaľnice, no aj obnovuje Bratislavský hrad. Zákon jednoznačne vymedzuje, kedy môže dochádzať k reštaurovaniu, v akej fáze a s akou prípravnou dokumentáciou musí vlastník pamiatky/stavebník na základe rozhodnutia KPU s reštaurovaním počítať. To ostatné je zväčša otázkou odborného dozoru (výkonu pamiatkového dohľadu podľa §32 ods.12 zákona). Aj v prípade nekvality remeselných prác môže byť vada odstránená iným/kvalitným remeselníkom, pochybenie nie je nezvratné, ako napr. v prípade reštaurovania výtvarného diela (nebodaj zničením originálu).
  Všetky pokusy a snahy licencovať remeselníkov by viedli skôr k obludnej “byrokratickej” agende, než čo len k náznaku úspešného efektu. V súčasnosti by najlepším riešením bol dostatok metodikov a odborných pracovníkov na KPU pre výkon pam.dohľadu a ich bytostný záujem venovať dostatok času spolupráci s remeselníkmi, primerane dôležitosti a náročnosti prác na pamiatke/objekte v pam. území. No určite by som si so záujmom nechal vysvetliť jednoduchý a účinný spôsob licencovania remeselníkov v prípade že prepadnem podozreniu, že výučný list, preukázaná prax, dobré meno a priznivé referencie z dôveryhodných zdrojov nestačia (?!)

 • liptay

  člen
  26. novembra 2008 o 8:15

  :arrow: prečítal som si v tejto súvislosti (hodne) starší príspevok a nevidím dôvod niečo podstatne v ňom zmeniť, možno pomôže v diskusii
  http://www.obnova.sk/clanok-1589.html
  nemám rád “zlatú strednú cestu”, tá nie vždy býva aj dobrá a správna, viac rozvahy, triezve posúdenie veci a značná dávka predvídavosti je v tejto problematike na mieste…

 • liptay

  člen
  10. novembra 2008 o 7:53

  sú veci a javy, ktorých “cena” je odvodená aj od historickej hodnoty, čím je žiaduce aj z tohto dôvodu také veci a javy chrániť, často aj zákonmi. No je omnoho lepšie, ak ich spoločnosť chráni “iba tak” (sama od seba) bez toho, aby jej to právny systém prikazoval… A kvalitná (odborne vykonaná) ochrana tak vo veciach uchráni aj historickú hodnotu. Lebo čo si budeme nahovárať, vďaka “ochrane” mnoho vecí a javov svoju historickú hodnotu stratilo… (zatiaľ k takejto obsiahlej “otázke” aspoň toľko…)

 • liptay

  člen
  9. októbra 2008 o 13:09

  Že sa s KSČ nedá diskutovať dokazuje on/ona sám/sama, no z úcty k čitateľom je potrebné zdôrazniť, že dva platné územné dokumenty pre jedno územie (VÚC, aglomeráciu, obec/mesto) nemôžu (aj logicky, aj podľa zákona) existovať (to akoby na jednej železnici platili dva alebo viac cestovných poriadkov), teda ani zásady ochrany pamiatkového územia nemôžu byť záväzné, no mali by byť dostatočne premietnuté do platnej ÚPD. (Ak mi KSČ vytýka, že som niečo nedomyslel, mohlo by mi to lichotiť, lebo by som mal viac právomocí ako NR SR a teda presadil v zákone niečo, čo sa formulovalo dôsledne v zhode s rezortom ŽP SR, do ktorého v tom čase patrila pôsobnosť v oblasti ÚP a stavebného poriadku). A tvrdenie KSČ, že teraz zodpovedný rezort MVaRR SR vyriešil nejakú “anomáliu” v zákone 49/2002 Z.z. (pôsobnosti obce a stavebného úradu), je smiešne. Mohol by totiž vedieť, že v čase spracúvania a uzákonenia “pamiatkového zákona” o prechode pôsobnosti v oblasti ÚP a SP zo špecializovanej št. správy na územnú samosprávu (mestá/obce) nebolo ani chýru, ani slychu. Čiže novela stavebného zákona dala iba do súladu predošlý a nový právny stav, žiaľ mnoho vecí v pam. zákone aj pokazila. Keby KSČ vystúpil/la z anonymity a dal/la si na príslušných odboroch (legislatívy, ochrany pamiatok) MK SR čo-to vysvetliť, možno by pochopil/la, že KSČ je iba KSČ !

Page 1 of 3