List Pavla prešovským

Obnova.sk Fotografia

Milí moji prešovskí! Voli?i moji milovaní, do podnikate?a z Prešporku zamilovaní. Ke? už som bol na tej vašej radnici inaugurovaný, patri sa pozdravi? vás pri príležitosti nového roka a najmä úspechu volebného. Aj ke?, pravda, je to viac môj, ako váš úspech.Priznám sa, taký prienik do útrob Prešova, teda priamo do jadra, som ne?akal. Bola to ?rana do ?ierneho?. Výsledok sa dostavil zrejme aj v?aka príprave. Ve? som za?ínal ??iernou? ranou do jadra.

Obnova.sk Fotografia

Mnohí možno ešte pamätáte, ako skromne som za?ínal. Síce na Hlavnej ulici, no menším novým domom v historickom domoradí. Ale ke? raz staviam, tak staviam. Napriek pokynom pamiatkarov som si iba tak, v rozpore so zákonom, nejaké to poschodie navyše prihodil. Lebo treba úrove? mesta dvíha?. A niekto niekde musí za?a?. Ve? aj v hlavnom meste, napríklad rovno pred národným divadlom, si jeden stavebník na?ierno hne? dve poschodia nadstaval. Tak hádam v mojom meste, teda už nie v Bratislave, ale v rodisku, nebudeme trochári?. Síce odborníci tvrdia, že tá moja budova na námestí je ako päs? na oko, no nemusím ja, podnikate? a stavebník, by? hlúpejší ako pamiatkari. Ve? tak isto chirurgiu som neštudoval, no pritom viem, že slepé ?revo sa od chrbta neoperuje. Iní zas tvrdia, že tá moja budova na Hlavnej ako zlatý zub v starom chrupe vyzerá! Ale máte, voli?i moji milovaní, nie?o proti zlatým zubom ? Ja som sa síce ohradil, že ni? v meste pozlacova? nehodlám, no hne? mi, chytrák jeden vraví, že tá moja budova je ako stoli?ka, ktorá medzi prednými zubami vyrástla. Nuž v stomatológii sa až tak nevyznám, no o stoli?ku mi rozhodne nešlo. Pretože musíte všetci uzna?, že priamo o kreslo som usiloval. Rovno na radnici. ?o sa, v?aka vám, voli?i moji milovaní, podarilo.

Obnova.sk Fotografia

Ak priamo na kreslo som mieril, to je pravda, no nebol to od po?iatka môj zámer. No ke? sa do tej mojej ?iernej nadstavby na Hlavnej ul. tiež stavebný úrad zastarel, lebo ani stavebný zákon som nedodržal, bol útok na radnicu logický. Lebo kto je stavebným úradom? Predsa mesto a jeho mestský úrad. A najmä primátor. Takže, voli?i moji milovaní, nebojte sa, netreba už na novostavby v starom meste siaha?. Lebo nie som len stavebníkom, ale najmä stavebným úradom. A moja investícia na Hlavnej do vášho, teda už môjho mesta, ur?ite nie je jediná. Bo zrejme aj ?alšie akcie spustíme. Ke? bývalý košický primátor po Hlavnej ulici potô?ik tiec? nechal, zrejme dos? vody nemal. My Torysu mestom pustíme a gondoly pre turistov zrobíme. Gondolieri v cudzom jazyku kri?a? budú: ?Trimajce še, trimajce še!? A tak i Vy ?še trimajce? voli?i moji zah?adení. Do budúcnosti v novom roku po novom vykro?íme.

Možno si pomyslíte, že nie je všetko s ?kostolným riadom? ?o sa legálnosti mojej stavby na Hlavnej týka. No musím vás ubezpe?i?, že všetko do poriadku prinesieme. Apoštol Pavol v liste rímskym okrem iného síce píše: ?Ale vieme, že ?o zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom …? (LR 19,3). No po?as stáro?í aj právo pokro?ilo. ?o kedysi nemožné bolo, to dnes úplne ?isto z protiprávneho na právnô preoná?ime. V hlavnom meste takô už odskúšanô bolo. Ak istý Bielik ??ernotu? celkom nevybielil, tak ?iernik symbolickou pokutou ??ierne stavby? na ?biele? legalizoval. A bol iba starosta, pre?o by som to ja nezvládol ako primátor.

Tak veru, voli?i moji milí, nová éra pre Prešov nastáva. Vy len pekne pokynom z radnice na?úvajte, do ni?oho sa nestarajte, najmä mojim investíciám pokoj dajte. Lebo ?o je dobré pre m?a, je dobré aj pre primátora. A ?o je dobré pre primátora, je dobré pre mesto. A ?o je dobré pre mesto, je dobré pre ob?anov. A takto pekne spolu investície rozto?íme. Už aby to bolo!

Vám oddaní, moji podaní !


D. a. h. Dr. Pavol Hag Yari

Pre Obnova.sk poskytol autor, fotografie: “dopisovate?”
…?lánok ból uverejnený aj v blogu na SME na http://liptay.blog.sme.sk (nutný odkaz :) )

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pokuta za plastové okná

Pokuta do výšky dvoch miliónov korún hrozí nájomníkovi v budove YMCA, ktorá je kultúrnou pamiatkou, za to, že v zadnom trakte vymenil pôvodné okná za plastové, pri?om nebola dodržaná ani ve?kos? okenných otvorov.

Trnava má na radnici dobre vybavený žalár

Trnava má na radnici po dlhých rokoch opäť dobre vybavené väzenie. Pôvodný stredoveký žalár s reťazami a okovami sa koncom minulého roka podarilo doplniť replikami pôvodného nábytku. Žalár sa má stať atraktívnou súčasťou prehliadok najstaršej radničnej budovy, ktorá pochádza z prelomu 14. a 15. storočia.

Odpovede

  1. List Pavla prešovským

    2162 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-01-07 13:49:03 harp, Dokoncenie z blog.sme.sk: Príspevok (fejtón) „List Pavla prešovským“ nastolil v diskusii na http://www.blog.sme.sk aj vážne témy náčrt ktorých nebol zámerom autora. Išlo skôr o to či je dobrou voľbou do kresla primátora niekto kto porušuje zákony. Diskusia o kvalite projektu a realizácii predmetnej stavby na Hlavnej ul. v Prešove je nad možnosti akokoľvek rozsiahleho blogu. Skúsim však aspoň stručne….. Áno „stenli“ (aj) prítomnosť je len minulosťou budúcnosti. Ešte ďalej: prevažne o budúcnosti sme rozhodli už včera či sa nám to páči alebo nie. Minulosťou sme skrz-naskrz poznačení aj keď to mnohí neradi priznávajú. A je dobre ak sa o pozitívne hodnoty minulosti opierame. Historické prostredie miest (na rozdiel od mnohých sídlisk) je takýmto pozitívnym dedičstvom. Ochrana tohto kultúrneho dedičstva je predmetom našej aj medzinárodnej legislatívy. Členstvom v UNESCO Rade Európy a iných vládnych i mimovládnych organizáciách Slovensko preberá na seba záväzky. Iste novú tvorbu v historickom prostredí možno posudzovať z mnohých hľadísk riešiť rôznou formou nemal by sa však pritom porušovať zákon. Mesto nie je múzeum ani konzerva stavalo sa stavať sa bude ide však o snahu dosiahnuť priaznivý výsledok v medziach zákona a slušnosti. Príslušné orgány môžu niekedy povoliť aj zámer neokrôchaného stavebníka a samé niesť dôsledky stavebník však nemá právo porušovať stavebný zákon v pamiatkovej rezervácii tiež pamiatkový zákon. O architektúre budovy možno viesť dialóg polemizovať chváliť a zatracovať projektanta všetci budú sotva spokojní. Vždy ide iba o menej alebo viac úspešný kompromis. Od antiky názory na stret starého s novým sa vyvíjajú zajtrajšok určite prinesie nové riešenia. Odbornosť by však nemala byť nahrádzaná diskusiou laikov s výsledkom: páči sa nepáči sa. Kvalitu výsledku najskôr garantujú rozsiahle architektonické súťaže málokedy sa však takýto žiaduci proces využíva. Obava z výsledku je však niekedy silnejšia ako návrhy rôznych riešení z viacerých súťaží (napr. pokusy rekonštruovať Staromestskú radnicu v Prahe). Polemickú dostavbu historickej budovy Národného divadla však Praha bez obáv realizovala. Novostavba oproti Dómu sv. Štefana vo Viedni budova bývalého Federálneho zhromaždenia v Prahe a mnohé iné stavby budú ešte dlho témami diskusií tak odborníkov ako aj laikov bez akéhokoľvek konsenzu. Ten však ani nie je cieľom. Čas mnohé akosi „automaticky“ vyrieši. Pôvodne zatracovaná Eifelovka sa stala symbolom Paríže Žilinčania budovu medzivojnovej moderny na námestí nechali zbúrať a nahradiť inou novostavbou. Vojnou zničená Varšava stavala kópie v Drážďanoch to robia ešte aj dnes. Čo je to však kópia? Oživená múmia alebo „klon“ pôvodnej pamiatky ? Staré telo s novým zažívacím traktom ? V obnovenom gotickom dome logicky asi zhotovíme súdobé WC a inú vybavenosť nebudeme budovať „čiernu“ kuchyňu s otvoreným ohniskom atď. Čiže ide o témy pre mnohé konferencie a dizertačné práce tu je však podstatné to či akékoľvek (dobré aj zlé) riešenie možno dosiahnuť porušovaním zákona ?!

Comments are closed.