Kysucké múzeum pripravuje celoslovenskú výstavu kraslíc

ŽILINA/?ADCA – Kysucké múzeum v ?adci pripravuje od 5. marca celoslovenskú výstavu kraslíc pod názvom Už tá jar ide, Ve?ká noc bude. Jej sú?as?ou bude aj sú?až o najkrajšiu kraslicu.

 ?udoví výrobcovia, ktorí sa chcú zapoji? do sú?aže, alebo prispie? svojimi prácami nesú?ažne, môžu na výstavu prinies? kraslice do Kysuckého múzea do konca februára. Sú?aži? sa bude v troch kategóriách – deti a mládež do 18 rokov, dospelí a telesne postihnutí. Do sú?aže môže autor prihlási? minimálne šes? kusov kraslíc z každej techniky – ma?ované kraslice farbami, voskom, oblepované rôznym prírodným materiálom, drôtované, vyškrabávané, perforované ?i kombinované.


Kraslica


Ve?kú noc je najvýznamnejším kres?anským sviatkom. Najvýraznejším a najtypickejším symbolom Ve?kej noci popri baran?ekovi, jarných kvetoch, ratolestiach, korbá?och, rapká?och malých zaja?ikoch a kuriatkach sa stali ma?ované vají?ka a kraslice – symbol života, plodnosti a rastu, ktorých magickú moc umoc?ujú ornamenty. Ve?kono?ná výstava kraslíc potrvá v Kysuckom múzeu v ?adci a v kaštieli v Radoli do 11. apríla.


foto: Obnova.sk


Agentúru SITA informovalo Kysucké múzeum v ?adci.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005