Kovářství, Sklářství a Slabikář keramika

Obnova.sk Foto

Kovářství – Ivo Frolec
Všichni zájemci o klasické rukodělné řemeslo se dozví v této zajímavé publikaci mnoho nových informací o historii zpracování železa a kovářství zejména v českých zemích a o současných trendech v tomto krásném oboru.Obnova.sk Foto
Autor se zaměřuje na seznámení se základními technikami, technologickými postupy a sortimentem kovářských výrobků. Samostatnou velmi zajímavou částí knihy jsou kapitoly o podkovářství a historii výroby nože.
cena : 169 Kč / 245 Sk
15×21 cm | 164 stran | 80-247-0611-3

Obnova.sk Foto
Sklářství
Vlastimil Vondruška
Kniha obsahuje kapitoly o vývoji technik a technologiích, o jejich aplikaci v současnosti, zachycuje umělecko-historický vývoj skla i dějiny sklářství, zejména u nás. Je určena nejširšímu okruhu zájemců – odborným a kulturním institucím, uměleckým a sklářským školám, výrobcům a prodejcům skla, starožitníkům, sběratelům a dalším zájemcům o tento obor.
cena : 189 Kč / 319 Sk
15×21 cm | 284 stran | 80-247-0261-4

Obnova.sk Foto
Slabikář keramika
Pravoslav Rada
Publikace našeho předního keramika a zkušeného autora může být srozumitelným průvodcem i začínajícím keramikům. Přináší informace o potřebném základu k tvůrčí práci – o technikách keramiky, materiálech a nástrojích.
cena : 149 Kč / 249 Sk
13×21 cm | 206 stran | 80-7169-419-3

Grada.cz

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Drátenictví

Alena Vondrušková
Publikace je věnována zajímavé rukodělné výrobě, která si pro svou jednoduchost a originalitu získala v poslední době velikou oblibu u nás i v zahraničí.