Knihy: dejiny, umenie…

Vojtěch Zamarovský – Dejiny písané Rímom
Kniha Dejiny písané Rímom hovorí o meste, ktoré sa nazýva večným, i o ríši, ktorej dalo meno. O ceste od bezvýznamnosti k svetovláde, o vojnách i kultúrnych pamiatkach, o hrdinských i všedných dňoch, o sláve i o rube tejto slávy.
Je to vzrušujúce rozprávanie o období nenávratnej mladosti ľudstva, ktoré voláme antika, z pera najväčšieho autora literatúry faktu u nás – Vojtecha Zamarovského.

Obnova.sk Foto

Rím nezanechal po sebe len úžasné pamiatky, nádherné paláce a chrámy z minulých storočí. Jeho dejiny vypĺňajú činy naozaj antickej veľkosti a po stáročia bol vládcom takmer celéh vtedy známeho sveta. Hranice Rímskej ríše v časoch jej najväčšej slávy sa tiahli od Perzského zálivu po Severné more, od horného Nílu po Dunaj a Rýn, od predhorí Kaukazu po pohorie Atlas.

Rímskemu dedičstvu sa pripisuje výnimočný význam. Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy ani toho, čo Európania vytvorili na iných svetadieloch.

Bežná cena: 347.00 Sk
vydavateľ: Perfekt
počet strán: 268
väzba: Tvrdá väzba
formát: B5
vydanie: 1.
rok vydania: 2002

ISBN: 8080461945
v ponuke od: 18.07.2002

Pavel Žáček
Lomené, hranaté a obloukové tvary

Výpravná publikácia o českej kubistickej architektúre z rokov 1911 až 1923 s množstvom fotografií v luxusnom knižnom prevedení..

Obnova.sk Foto

Bežná cena: 1856.00 Sk
vydavateľ: Gallery
počet strán: 216
väzba: Tvrdá väzba
formát: -vyberte
vydanie: 1.
rok vydania: 2001

v ponuke od: 23.05.2001

Ladislav Kesner
Muzeum umění v digitální době

Ve své knize Ladislav Kesner ponechává stranou převažující proud kritických úvah o muzeu a pohlíží na něj jako na prostor a médium vidění. Dominantním tématem knihy je autorovo přesvědčení, že muzeum jako místo, kde lidé mohou vnímat statické obrazy a objekty a získávat hluboký prožitek z uměleckých děl, má právě v dnešní době obrazové a informační exploze, rozšiřování nových vizuálních technologií a rozkolísání hodnot pro společnost klíčový význam.

Obnova.sk Foto

Bežná cena: 719.00 Sk

vydavateľ: Argo
počet strán: 260
väzba: Mäkká väzba
formát: A5
vydanie: 1.
rok vydania: 2000
v ponuke od: 13.11.2000

Václav Richter
Umění a svět – Studie z teorie a dějin umění

Václav Richter (1900-1970), někdejší profesor olomoucké a brněnské univerzity, byl jedním z nejvýznamnějších českých historiků umění 20. století. Výbor shrnuje nejzávažnější časopisecké a dosud nepublikované statě ze všech oblastí, jimiž se Richter zabýval: z dějin velkomoravské a románské architektury, z období barokního umění, práce zabývající se otázkami smyslu, teorie a poslání památkové péče a filozofií dějin umění. Výbor Richterových textů provází úvodní studie editora Zdeňka Kudělky a závěrečná stať Jana Patočky, která se obírá Richterovou filozofickou koncepcí dějin umění.

Obnova.sk Foto

Bežná cena: 625.00 Sk
vydavateľ: Academia
počet strán: 440
väzba: Tvrdá väzba
formát: A5
vydanie: 1.
rok vydania: 2002
ISBN: 8020009264
v ponuke od: 25.02.2002

Seriál: Knihy na našom trhu (č. 1)
Nabudúce: Divy Slovenska a Sveta

Zdroj: Dunaj.sk

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Divy Slovenska a Sveta

Karol Kállay, E. Hofberger – Divy Slovenska
E. Hofberger, znalec Slovenska z Nemecka (karpatskonemeckej národnosti a rodák z Kežmarku) a špičkový slovenský fotografista K. Kállay sa podujali na netradičnú publikáciu. Približujú nám stavebné a umelecké pamiatky i prírodné zvláštnosti tejto krajiny, pričom k mnohému pristupujú netradičným spôsobom – z hľadiska osobného dojmu a so zmyslom i pre veci vedľajšie.

Alfons Mucha – Knihy

Alfons Mucha – Paříž 1900: Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě
Milan Hlavačka, Jana Orlíková, Petr Štembera
Bežná cena: 1339.00 Sk
vydavateľ: Obecní dům
počet strán: 100
väzba: Mäkká väzba
formát: A4

Eduard Droberjar – Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Mo

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších lokalit (pohřebišť, hrobů, římských táborů, sídlišť, depotů i ojedinělých nálezů), ale také přehled germánských kmenů u nás a jejich kmenové útvary, jednotlivé kultury a podobně…

Poklady sveta 1 – 6

Poklady sveta 1 – Kultúrne pamiatky a prírodné krásy na zozname UNESCO
Hoci človek významne zasiahol do života našej planéty, ešte vždy sú na nej miesta, kde sa dá sledovať, ako sa menila po milióny rokov. Takéto zmeny možno objaviť napríklad v kanadskom Parku dinosaurov alebo na Galapágoch, kde žijú fosílne druhy živočíchov, obrovské korytnačky. Ale človek ukázal, že vie byť starostlivý a ohľaduplný k prírode. A tak ešte i dnes putujú obrovské stáda zvierat v tanzánijskom Národnom parku Serengeti alebo nad ekvádorskymi vrchmi v parku Sangay majestátne krúži kondor golierikatý.