Vodný mlyn Horša, tzv. dolný mlyn

Ruiny tzv. Dolného mlyna sa nachádzajú za južným okrajom  mestskej časti Levíc – Horše na pravom brehu riečky Sikenica. Objekt nie …

Vodný mlyn Horša, tzv. horný mlyn

Vodný mlyn v kedysi samostatnej obci, dnes v mestskej časti Levíc – Horši sa nachádza na hornom konci obce na pravom brehu rieky Sikenica. M…

Dolná Huta, Banská Štiavnica

Objekt je v súčasnosti využívaný ako príležitostný sklad. Súčasný vlastník prisľúbil, zachovanie šachtovej a zháňacej pece.

Skleník, Stupava

História skleníka sa spája s rodom Pálfiovcov, ktorí v roku 1603 získali do vlastníctva stupavské panstvo. „Šľachtické rody, ako to bývalo zvykom, zveľaďovali svoje sídla…

Mudrochov mlyn, Dechtice

            Areál mlynskej usadlosti v súčasnosti pozostáva zo 4 objektov, z mlynskej budovy  s v…

PKO Bratislava

Budovy sa skladajú z pavilónov A, B a C s hlavným vstupom zo strany Dunaja, pozostávajúcich z bočných krídel a ústrednej vstupnej haly.