Svinica, románsky kostol

Románsko-gotický kostol vo Sviniciz dvanásteho storočia s vysokou, štíhlou vežou je vyzdobený freskami. Dnes už neslúži na bohoslužby, …

Kalinčiakovo, románsky kostol

Románsky kostolík, ktorý sa považuje za jednu z najkrajších románskych pamiatok na Slovensku  sa nachádza na miernej skalnatej vyvýš…

Nemčiňany, kostol

Neskororománsky kostol s kvadratickou svätyňou a dvojicou mladších sakristii je situovaný na návrší na východnom okraji obce v areáli st…

Bíňa – románska rotunda

Navštíviť obec Bíňa, ležiacu od Štúrova 16 km smerom na sever, chce od cestovateľa dve veci: túžbu hraničiacu s posadnutosťou vidieť …

Židovský cintorín, Levice

Židovský cintorín ohradený kamenným múrom so vstupným objektom sa nachádza na severovýchodnom okraji mesta Levice. Cintorín nie je evidov…

Čankov, evanjelický kostol

Pôdorys kostola tvorí lod v tvare gréckeho kríža a staršia predsunutá pravdepodobne v jadre gotická hranolová veža s barokovou helmicou. …

Synagóga, Levice

Je romanticko-klasicistická budova postavená v roku 1853. V interiéri sa nachádzajú torzá fresiek. V pr&i…