Kafkove rukopisy v trezoroch banky si prehliadne expert

Expert má za úlohu popísať obsah trezorov a zoznam doručiť súdu, ktorý má rozhodnúť, či dokumenty patria štátu Izrael alebo dvom izraelským sestrám.

Izraelský sudca nariadil otvoriť trezory v švajčiarskej banke, ktoré údajne obsahujú rukopisy a kresby slávneho autora Franza Kafku. Nie však pre oči verejnosti, ale len pre experta na Kafkovu tvorbu, ktorý obsah popíše a zoznam doručí súdu. Ide o ďalší posun v boji o dedičstvo, ktorý sa rieši už roky. Dve izraelské sestry totiž zdedili dokumenty po matke, štát Izrael ich však považuje za kultúrne dedičstvo celej krajiny. Literárne archívy po celom svete žiadajú, aby boli rukopisy, ukryté po desaťročia, sprístupnené verejnosti.


Kafka zveril svoju nevydanú tvorbu priateľovi Maxovi Brodovi a požiadal ho, aby po jeho smrti všetko spálil. Ten to však neurobil a aj vďaka nemu dnes svet pozná dielo Proces. Brod cennosti neskôr nechal svojej sekretárke Esther Hoffe, ktorá dokumenty odkázala svojim dcéram. Spor sa spustil po tom, ako sa sestry, ktoré dnes majú viac ako 70 rokov, pokúsili rukopisy predať.


Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005