Jana z Arku – Panna Orleánská

Obnova.sk Fotografia

autor: Jakub Klímek
Prostá selská dívka Jana z lotrinské obce Domrémy se narodila v převratné době stoleté války mezi Francií a Anglií v roce 1412. Již jako dítě projevovala velkou zbožnost. Nikdy se neučila číst a psát, ale byla velmi nadaná a houževnatá a dovedla diskutovat i se vzdělanými lidmi. Když byla Jana malá, slyšela “hlasy” světců a andělů, které jí řekly, že musí znovu nastolit na trůn právoplatného krále Francie. V 17 letech se jí podařilo dostat do Chinonu ke Karlu VII., zvanému pro nepatrný rozsah jeho království “malý král z Bourges”.Jana věřila, že sám Bůh jí přikázal zachránit Francii a vypudit Angličany ze země. Přesvědčila krále Karla VII., aby jí poskytl zbroj, přidělil korouhevníka s praporcem a dovolil, aby se přidala k jeho vojsku. V roce 1429 (8. května) vedla francouzské vojsko do první vítězné bitvy u Orléans. O měsíc později, 17. července, se Jana účastnila v remešské katedrále slavnostní korunovace Karla VII. na krále. Při bezvýsledném obléhání Paříže byla raněna a musela následovat panovníka, který se rozhodl, že se stáhne na území za Loirou. Rok poté se Jana vydala na pomoc obleženému Compiegne, ale padla zradou do rukou Burgunďanům, kteří ji vydali (prodali) Angličanům. Byla pak vězněna a souzena jako kacířka a postavena před církevní soud, který zasedal v Rouenu za předsednictví beauvaiského biskupa Pierra Cauchona.

Obnova.sk Fotografia

Odsoudili ji k smrti a 30. května roku 1431 byla zaživa upálena. Po její smrti byli Angličané vyhnáni z Francie a Jana byla oslavována jako hrdinka. Její sláva stále narůstala a v r. 1920 byla prohlášena za svatou.
Válečné činy jsou tradičně dílem mužů, a proto je postava Jany z Arku tak výjimečná. Jako symbol boje za nezávislost a jednotu Francie se stala hrdinkou mnoha legend. Někdy je velmi obtížné rozlišit, co je na nich pravdivého a co nikoli. Třemi skutečnostmi si však jsou historikové jistí: byla venkovského původu, skutečně zemřela na hranici r. 1431 a nevstala z mrtvých (i když se po její smrti objevily dívky, které se za ni vydávaly).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Jan Hus (Ján Hus)

autor: Luděk Tengler
Narodil se asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic a zemřel 6.7.1415 v Kostnici. Učení Jana Husa dalo vzniknout jednak husitskému hnutí, snaze o obrodu tehdejší katolické církve a také je spojováno se vznikem německé reformace v čele s Martinem Lutherem.

Rokoko

V 18. století přechází temné a mystické baroko plynule do lehkého a galantního rokoka. Název tohoto směru vznikl z francouzského slova ‘rocaille’, kterým byl označován v té době oblíbený ornament složený z lasturovitých útvarů. Rokoko je svou podstatou, stejně jako baroko, ornamentální styl. S barokem však nelze rokoko ztotožňovat, i když oba styly jsou si příbuzné a rokoko přijímá mnohé principy baroka, jako například nepravidelnost a dynamické linie.

Hrad Veveří

První zmínky o hradu pocházejí z přelomu tisíciletí, kdy zde dle pověsti založil kníže Kunrád lovecký hrádek. První reálné podklady však pocházejí z let 1213, 1222. Přemysl Otakar II. využíval hradu jako vězení, kam posílal odbojné feudály. Jan Lucemburský zastavil Veveří r. 1311 Janu z Vartemberka, ale markrabě Karel jej r.1335 vyplatil. Veveří si oblíbil markrabě Jan Jindřich, mladší bratr Karla IV., a za jeho působení byla přistavěna zadní část s dvěma věžemi a předhradím. V centrální části vznikl hlavní palác s velkým sálem a kaplí sv. Prokopa (později Václava).

Karlštejn nám nespadne

Jaromír Kubů, kastelán
I když tvrdí, že je kastelánem “pouze” na druhém největším hradě v Českém království, je na své působení na Karlštejně hrdý: “Byla mi dána mimořádná čest dělat kastelána hradu Karlštejn,” říká Jaromír Kubů. Začínal jako průvodce na hradě Kost, působil v Rožmberku, Českém Šternberku, Březnici a na Sychrově. Víc už putovat po českých památkách nechce. “Karlštejn považuji za vrchol.”