Jana z Arku – Panna Orleánská

Obnova.sk Fotografia

autor: Jakub Klímek
Prostá selská dívka Jana z lotrinské obce Domrémy se narodila v převratné době stoleté války mezi Francií a Anglií v roce 1412. Již jako dítě projevovala velkou zbožnost. Nikdy se neučila číst a psát, ale byla velmi nadaná a houževnatá a dovedla diskutovat i se vzdělanými lidmi. Když byla Jana malá, slyšela “hlasy” světců a andělů, které jí řekly, že musí znovu nastolit na trůn právoplatného krále Francie. V 17 letech se jí podařilo dostat do Chinonu ke Karlu VII., zvanému pro nepatrný rozsah jeho království “malý král z Bourges”.Jana věřila, že sám Bůh jí přikázal zachránit Francii a vypudit Angličany ze země. Přesvědčila krále Karla VII., aby jí poskytl zbroj, přidělil korouhevníka s praporcem a dovolil, aby se přidala k jeho vojsku. V roce 1429 (8. května) vedla francouzské vojsko do první vítězné bitvy u Orléans. O měsíc později, 17. července, se Jana účastnila v remešské katedrále slavnostní korunovace Karla VII. na krále. Při bezvýsledném obléhání Paříže byla raněna a musela následovat panovníka, který se rozhodl, že se stáhne na území za Loirou. Rok poté se Jana vydala na pomoc obleženému Compiegne, ale padla zradou do rukou Burgunďanům, kteří ji vydali (prodali) Angličanům. Byla pak vězněna a souzena jako kacířka a postavena před církevní soud, který zasedal v Rouenu za předsednictví beauvaiského biskupa Pierra Cauchona.

Obnova.sk Fotografia

Odsoudili ji k smrti a 30. května roku 1431 byla zaživa upálena. Po její smrti byli Angličané vyhnáni z Francie a Jana byla oslavována jako hrdinka. Její sláva stále narůstala a v r. 1920 byla prohlášena za svatou.
Válečné činy jsou tradičně dílem mužů, a proto je postava Jany z Arku tak výjimečná. Jako symbol boje za nezávislost a jednotu Francie se stala hrdinkou mnoha legend. Někdy je velmi obtížné rozlišit, co je na nich pravdivého a co nikoli. Třemi skutečnostmi si však jsou historikové jistí: byla venkovského původu, skutečně zemřela na hranici r. 1431 a nevstala z mrtvých (i když se po její smrti objevily dívky, které se za ni vydávaly).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Slezskoostravský hrad

Slezskoostravský hrad. Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec jí hrozila téměř záhuba. Doslova v ,,hodině dvanácté” se hrad vrátil do rukou státu, když jej od minulého vlastníka koupilo Statutární město Ostrava.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Češi na Slovensku v letech 1918-1938

Jan Rychlík, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Otázka úlohy Čechů na Slovensku v letech 1918-1938 byla již za první republiky předmětem sporů a publicistických polemik, které se později dostaly i do historické literatury. Hlavní těžiště sporů se přitom soustředilo na úlohu české inteligence, především veřejných a státních zaměstnanců a učitelů. Na jedné straně byl zdůrazňován jejich přínos pro rozvoj Slovenska, na druhé straně bylo poukazováno na jejich převážně čechoslovakistickou orientaci a především na jejich neúměrný počet. Jisté je, že počet Čechů na Slovensku v meziválečném dvacetiletí podstatně vzrostl.