Igor Grossmann – Okno domova

Obnova.sk Foto

Igor Grossmann (1924), rodák zo Žiliny, pôvodne magister farmácie, pôsobil dlhé roky ako lekárnik v Žiline. Od detstva ho formovali výrazné podnety z rodinného prostredia, bohatá domáca knižnica, priateľ Vincent Hložník, či učiteľ slovenčiny Dominik Tatarka. Od roku 1966 sa začal profesionálne venovať fotografii. Zachytával život na dedine, no svoj repertoár podstatne rozšíril aj na fotografiu reklamnú, priemyselnú, módnu a reportážnu.Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám.11, 815 35 Bratislava
Vernisáž: štvrtok, 18. 3. 2004 o 17.00h
Kurátor: Rudolf Lendel, výstavu uvedie Dušan Dušek
Výstava potrvá do 9. 5. 2004
Otvorené denne okrem pondelka: 11.00-18.00h

Obnova.sk Foto

Vytvoril množstvo monotematických cyklov, významný podiel v jeho tvorbe predstavuje portrétna fotografia, ktorou zdokumentoval kultúrno-umelecké dianie posledných troch desaťročí. Úzko spolupracoval takmer so všetkými poprednými vydavateľstvami a časopismi. Je autotom publikácií Metamorfózy skla (1988) a Obrazy odviate časom (2000). Od roku 1970 býva v Bratislave, kde sa v poslednom období predstavil viacerými samostatnými výstavami (Tajomná Bratislava, Mestské múzeum, 2003, Fotografické obrazy, Galéria Z, 2004,…).

Obnova.sk Foto

Výstava v Galérii mesta Bratislavy prezentuje cyklus raných fotografií z 50.- 60. rokov, ktorý citlivo zachytáva atmosféru slovenského vidieka. Sú dokumentáciou všedného aj sviatočného života vrchárov a krajiny, ktorú obývajú. „Sú tiché, ale pritom hovoria, sú obyčajné, ba až všedné, no zároveň počujeme, ako z nich hovorí krása. Každá rozpráva svoj vlastný príbeh – a spolu vytvárajú príbeh človeka od detstva až po starobu, pričom súčasťou tohto príbehu je krajina, v tomto prípade Orava – krajina v ľuďoch a ľudia v krajine.“
(Dušan Dušek)

Obnova.sk Foto

Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 54 43 15 56-8, fax: 54 43 26 11, e-mail: gmb@nextra.sk, www.gmb.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

GMB – Mirbachov palác – marec 2004

VANESA HARDI WALLET: Organic Color – Organic Space
Vanesa Hardi (1971) je výtvarníčka juhoslovanského pôvodu, ktorá pôsobí medzi Bratislavou, Prahou a Viedňou. Je víťazkou ceny mladého výtvarníka roka Tonal za rok 2000 (dnes Cena Oskára Čepana).

WOLS – Fotografie, akvarely, grafiky

Galéria mesta Bratislavy a Goethe-Institut si Vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy WOLS – Fotografie, akvarely, grafiky ktorá sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2004 o 17h v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy na Františkánskom nám. 11 Kurátor: Ewald Rathke, Výstava potrvá do 3. 10. 2004

Príbehy – Reštaurátor Jozef Dorica

Reštaurovanie umeleckých diel má popredné miesto v komplexe úloh galérií a múzeí a patrí k základnej starostlivosti o zbierkové predmety. Nie všetky obrazy, sochy, grafiky či iné artefakty, ktoré získavajú kultúrne inštitúcie do svojich fondov, si uchovali svoju pôvodnú a ničím neporušenú „tvár“, takú, akú im dal ich tvorca. Mnohé z nich poznačil čas, nevhodné uloženie, nadmerná vlhkosť, mechanické poškodenie či ľudský faktor.