Igor Grossmann – Okno domova

Obnova.sk Foto

Igor Grossmann (1924), rodák zo Žiliny, pôvodne magister farmácie, pôsobil dlhé roky ako lekárnik v Žiline. Od detstva ho formovali výrazné podnety z rodinného prostredia, bohatá domáca knižnica, priateľ Vincent Hložník, či učiteľ slovenčiny Dominik Tatarka. Od roku 1966 sa začal profesionálne venovať fotografii. Zachytával život na dedine, no svoj repertoár podstatne rozšíril aj na fotografiu reklamnú, priemyselnú, módnu a reportážnu.Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám.11, 815 35 Bratislava
Vernisáž: štvrtok, 18. 3. 2004 o 17.00h
Kurátor: Rudolf Lendel, výstavu uvedie Dušan Dušek
Výstava potrvá do 9. 5. 2004
Otvorené denne okrem pondelka: 11.00-18.00h

Obnova.sk Foto

Vytvoril množstvo monotematických cyklov, významný podiel v jeho tvorbe predstavuje portrétna fotografia, ktorou zdokumentoval kultúrno-umelecké dianie posledných troch desaťročí. Úzko spolupracoval takmer so všetkými poprednými vydavateľstvami a časopismi. Je autotom publikácií Metamorfózy skla (1988) a Obrazy odviate časom (2000). Od roku 1970 býva v Bratislave, kde sa v poslednom období predstavil viacerými samostatnými výstavami (Tajomná Bratislava, Mestské múzeum, 2003, Fotografické obrazy, Galéria Z, 2004,…).

Obnova.sk Foto

Výstava v Galérii mesta Bratislavy prezentuje cyklus raných fotografií z 50.- 60. rokov, ktorý citlivo zachytáva atmosféru slovenského vidieka. Sú dokumentáciou všedného aj sviatočného života vrchárov a krajiny, ktorú obývajú. „Sú tiché, ale pritom hovoria, sú obyčajné, ba až všedné, no zároveň počujeme, ako z nich hovorí krása. Každá rozpráva svoj vlastný príbeh – a spolu vytvárajú príbeh človeka od detstva až po starobu, pričom súčasťou tohto príbehu je krajina, v tomto prípade Orava – krajina v ľuďoch a ľudia v krajine.“
(Dušan Dušek)

Obnova.sk Foto

Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 2 54 43 15 56-8, fax: 54 43 26 11, e-mail: gmb@nextra.sk, www.gmb.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

GMB – Mirbachov palác – marec 2004

VANESA HARDI WALLET: Organic Color – Organic Space
Vanesa Hardi (1971) je výtvarníčka juhoslovanského pôvodu, ktorá pôsobí medzi Bratislavou, Prahou a Viedňou. Je víťazkou ceny mladého výtvarníka roka Tonal za rok 2000 (dnes Cena Oskára Čepana).

Spišskí maliari 19. a prvej polovice 20. storočia

Margaréta Horváthová
Spiš je najbohatším regiónom na umelecké pamiatky minulosti na Slovensku. Na pomerne malom geografickom území sa nachádza neobvykle veľké množstvo pamiatok stredovekého, gotického a neskorogotického pôvodu. Príčiny tohto javu pútali už dávno pozornosť historikov kultúry a umenia.

Gabriel ŠTRBA

Tvorivé obdobie Gabriela Štrbu zasahuje dnes už do úctyhodného piateho desaťročia. Je neprehliadnuteľnou postavou súčasného slovenského umenia – predovšetkým grafiky, kresby a ilustrácie od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Ako absolvent pražskej „Umprumky“ , špeciálky prof. K. Svolinského, priniesol na slovenskú umeleckú scénu nové výtvarné prvky a rozdielne umelecké videnie.